Cookies

Beleid inzake cookies op de site Vivat

1. Algemeen

Vivat gebruikt cookies, met name om het gebruik van haar Website te verbeteren en bezoekstatistieken van haar Website vast te stellen.

Vivat is eigendom van: Media*A SPRL, met maatschappelijk zetel te 242 Kroonlaan 1050 Brussel (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nr. 0479.701.523.

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat automatisch wordt opgeslagen op de computer of het mobiele toestel van een gebruiker wanneer hij de website bezoekt. Met deze cookies kan de gebruiker niet geïdentificeerd worden, maar het cookie wordt gebruikt om informatie betreffende de navigatie op de site op te slaan. Dank zij deze cookies is het bijvoorbeeld mogelijk dat de site bij latere bezoeken bepaalde van uw voorkeuren onthoudt (bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren). Ze vergemakkelijken eveneens de interactie tussen de site en de gebruiker. Tot slot maken ze het mogelijk om de inhoud en de publiciteit op de site meer relevant te maken voor de gebruiker.

Meer informatie over cookies onder: http://www.allaboutcookies.org

Vivat maakt er een erezaak van om te voldoen aan de eisen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft cookies.

Dit beleid inzake cookies, dat een aanvulling is op het beleid inzake persoonlijke levenssfeer, is erop gericht u te informeren over de soorten cookies die wij gebruiken op onze site, over de doelstelling ervan en de bewaringsduur ervan de bewaringsduur ervan.

U kunt bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies wanneer uw aanvaardingsaanvraag wordt voorgelegd. U moet echter weten dat deze weigering tot gevolg kan hebben dat u bepaalde functionaliteiten van onze site niet kunt gebruiken.

Voor vragen in verband met ons beleid inzake het gebruik van cookies, kunt u steeds contact opnemen met ons via het volgende adres: info@mediaa.be

2. Beheer van cookies

U kunt de parameters van uw webbrowser gebruiken om cookies te weigeren, deactiveren of reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen.

3. Op Mijn Vivat gebruikte cookies

De volgende cookies kunnen gebruikt worden op de site:

3.1 Functionele cookies

Deze cookies zijn rechtstreeks gelieerd met het gebruik van de site en haar functionaliteiten. Ze hebben als doelstelling de navigatie te vergemakkelijken.

Deze cookies hebben een geldigheidsduur van een jaar.

3.2 Cookies die verband houden met de meting van het publiek

Vivat gebruikt Google Analytics om metingen van het publiek te doen.

Klik om deze cookies te deactiveren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

3.3 Publicitaire cookies

Bij bezoek van onze website worden socio-demografische en profielgegevens verzameld en anoniem opgeslagen in cookies.

Zij worden geïnstalleerd door onze partners bij de verspreiding van hun publiciteit.

Daarmee kan worden vermeden dat u herhaaldelijk dezelfde reclameberichten ontvangt, kan de doeltreffendheid van de publiciteit worden gemeten en de publiciteit op de site kan gepersonaliseerd worden.

Hieronder vindt u een lijst van onze partners en de links naar hun cookiesbeleid.

DFP (Google): https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=nl

Adux: http://www.adux.com/en/

Quantum: http://quantum-advertising.com/en/

Ligatus: https://www.ligatus.com/nl/privacy-policy

Smilewanted: https://www.smilewanted.com/legal.php

Appnexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices

Dailymotion: https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement

Andréa Media: http://www.andreamedia.com/

Als u publicitaire cookies wenst te weigeren, kunt u dat doen via de onderstaande website: www.youronlinechoices.com

3.4 Cookies van sociale netwerken - Facebook

Met deze cookies kunt u de “sociale module” gebruiken (Vind ik leuk, Delen, enz...) Facebook gebruikt met name cookies om het gebruik van haar diensten te vereenvoudigen, informatie over u op de slaan, publiciteit te verspreiden.

Gelieve voor meer info het vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen. https://www.facebook.com/policies/cookies/

4. Aanvaarding van cookies

Door het geafficheerde vakje aan te vinken wanneer u voor de eerste keer de site bezoekt of de site verder gebruikt, aanvaardt u dat cookies op uw computer of mobiel toestel geïnstalleerd worden en dat Vivat daarop toegang heeft tot de aldus opgeslagen gegevens.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het adres: info@mediaa.be. Dit is gratis.

5. Wijziging van het beleid inzake cookies

Dit beleid inzake cookies kan te allen tijde gewijzigd worden door Vivat, met name wegens wijzigingen van de site of de erin vervatte diensten, de evolutie van de toepasselijke wetgeving, maar eveneens voor andere gerechtvaardigde redenen. De eventuele aan de actuele bepalingen van het beleid inzake cookies aangebrachte wijzigingen worden automatisch van kracht nadat ze gedurende 15 dagen op de site geafficheerd werden. U zult desgevallend per e-mail in kennis gesteld worden van toekomstige wijzigingen. Het gebruik door u van de site en/of de ermee verbonden diensten na deze periode van 15 dagen, getuigt van uw aanvaarding zonder voorbehoud van de nieuwe vastgestelde bepalingen.

De actuele versie van het beleid inzake cookies werd op 18 juni 2018 online geplaatst.
Delen

© Vivat.be 2020