Ziekteverzuim kost bedrijven handenvol geld

Meer dan driekwart van het arbeidsverzuim in Europa wordt veroorzaakt door ziekte. Dit kost de werkgever jaarlijks pakken geld. Kan de werkgever zelf ook een rol spelen in het reduceren van het absenteïsme op de werkvloer?


De Cijfers

Het ziekteverzuim maakt in de landen van de Europese Unie meer dan driekwart uit van het totale arbeidsverzuim. Mannen zijn vaker ziek dan vrouwen, en bedienden zijn minder vaak ziek dan arbeiders. De werkgevers beschouwen het dan ook als een ernstig probleem. Nochtans zijn er nog veel die niet eens cijfers bijhouden over ziekteverzuim.

Meestal gaat het bij ziekteverzuim om een daadwerkelijke ziekte, maar daarnaast worden in de cijfers natuurlijk ook arbeidsongevallen, zwangerschapsverloven en afwezigheden om familiale redenen opgenomen.

Wat ziekte betreft zijn hoofdpijn, brandend maagzuur en stress de meest voorkomende klachten. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door InSites Consulting, een toonaangevend marktonderzoekbureau op het gebied van online marktonderzoek. Er werd rekening gehouden met acute, chronische en wederkerende aandoeningen.

In België blijkt hoofdpijn de meest voorkomende aandoening. Acute stress scoort ook hoog bij de Belg, terwijl chronische stress bij ons voorlopig minder voorkomt dan bijvoorbeeld bij de Britten of de Duitsers.

De Aanpak

Goede afspraken tussen de directie en de leidinggevende afdelingshoofden kunnen zorgen voor een duidelijke structuur , waarin ruimte is voor een doordacht beleid inzake ziekteverzuim. De afdelingshoofden moeten duidelijk weten dat zij in eerste instantie worden afgerekend op het ziekteverzuim bij de werknemers. Het is in het belang van het bedrijf dat ziekteverzuim vanuit  de basis wordt aangepakt.

Wat kan een diensthoofd zoal betekenen voor het ziekteverzuim?

De belangrijkste taak van het afdelingshoofd ligt in het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de werknemer. Zorgen dat de veiligheidsvoorschriften ten allen tijde worden nageleefd is een must. Maar ook bepaalde werkomstandigheden die oorzaak kunnen zijn van allerlei vage gezondheidsklachten moet het diensthoofd kunnen duiden en verbeteren. Denk hierbij aan slecht functionerende airco’s, leidingen die onder de bureaubladen zijn bevestigd en zo de bediende aan langdurige straling blootstellen, slechte verlichting die direct tot gezichtsproblemen en indirect tot hoofdpijn kan leiden…

Een ander heikel punt, waarbij het afdelingshoofd een grote verantwoordelijkheid draagt, is het respecteren van de rusttijden.  Het hoeft geen betoog dat het niet in het belang van het bedrijf kan zijn de werknemers te overbelasten: meer nog, in sommige contexten wordt het negeren van rusttijden ronduit levensgevaarlijk. (Iedereen kent natuurlijk het voorbeeld van de truckchauffeur die op tijd en stond zijn tientonner aan de kant van de weg moet zetten, maar ook bandwerkers die bij gevaarlijke machines staan, lopen gevaar als ze er het hoofd niet bijhouden.)

Als een werknemer ziek is, kan het afdelingshoofd misschien contact houden, af en toe informeren naar de toestand van de zieke, en deze laatste laten voelen dat hij gemist wordt op de werkvloer. Op die manier wordt de werknemer gemotiveerd en voelt hij zich gewaardeerd, wat misschien zal bijdragen tot zijn genezing. Wat kan de directie doen? Op een heel ander niveau is er voor de directie natuurlijk ook werk aan de winkel om de werknemers gezond te houden. Waar de directe preventie eerder het werk van het diensthoofd is, wordt indirecte preventie de verantwoordelijkheid van de directie. Welke aandachtspunten zijn er zoal?

  • De directie kan een sportruimte of fitnessruimte voorzien, of een bedrijfsvoetbalploeg oprichten, om de werknemer aan te zetten tot sporten. Een gezonde levensstijl zorgt ervoor dat de werknemer minder vlug ziek wordt.
  •  De directie kan ervoor zorgen dat er in de bedrijfskantine aandacht wordt besteed aan gezond voedsel, en ze kan de snoepautomaten vervangen door een gezond alternatief. Gratis fruit en rauwkost verschaffen komt op de lange duur misschien goedkoper uit.

Besluit

Een bedrijf kan met een doordachte aanpak inspelen op het ziekteverzuim, en het absenteïsme tot een minimum herleiden.

 

 

© Vivat.be 2020