Wie betaalt de verkeersboetes: de werkgever of de werknemer?

Onlangs reed ik een kleine 126 km per uur op de Brusselse ring. Er was toch weinig verkeer. Eén probleem : de maximumsnelheid bedroeg 90 km per uur... en de radar van de Politie functioneerde naar behoren. Maar wie ging de boete betalen? De werkgever, vermits ik met een bedrijfsvoertuig rijdt, of ikzelf, de eerlijke maar iets te snelle werknemer?


Het antwoord op deze vraag is eenvoudig : de werknemer moet betalen, want hij is strafrechtelijk persoonlijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hij pleegt... zelfs als deze overtredingen begaan worden in het kader van het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst. De sancties komen op zijn persoonlijk strafblad terecht en hij wordt er persoonlijk aan gehouden de boetes te betalen. Geen sprake van de betaling te eisen door de werkgever onder het voorwendsel dat je "voor hem reed".

Het komt wel voor dat de werkgever de verkeersboetes van zijn werknemers betaalt, maar als hij deze niet bij hen kan recupereren, staat deze regeling gelijk met de uitbetaling van een vorm van salaris! Dit zal dus volgens de regels van het arbeidsrecht moeten vermeld worden op de loonfiche en als gevolg daarvan zullen zowel de werkgever als de werknemer hierop sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen en zal men bedrijfsvoorheffing moeten inhouden.

In sommige gevallen is de werkgever wel burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes die betrekking hebben op de verplaatsingen van zijn werknemers. Deze maatregel stelt de overheid enkel in staat deze boetes sneller te innen. Nadat de betaling van de boete zo geregeld is, heeft de werkgever het recht de terugbetaling van dit bedrag te eisen van de betrokken werknemer. Zonder dat hij hiervoor de toestemming nodig heeft van de werknemer kan de werkgever zelfs het bedrag van de boete afhouden van het loon van de werknemer.


Philippe Allard +
 

© Vivat.be 2020