Werknemers redelijk tevreden over het Human Resources-beleid in hun onderneming

Het interim-bureau Randstad heeft een onderzoek laten voeren naar de handel en wandel van de Human Resources in België. 3000 werknemers hebben geantwoord op een vragenlijst die naar hun verwachtingen peilde. Allerlei aspecten van het HR-beleid kwamen aan bod : vragen over hun relatie met de personeelsdienst, hoe de interne communicatie verloopt, of er genoeg aandacht is voor het evenwicht werk-privé,...


Tien belangrijke conclusies konden uit dit onderzoek getrokken worden. De bedoeling is dat elk bedrijf zijn huidig HR-beleid hieraan kan toetsen en toekomstige ontwikkelingen hieraan afmeten.
De werknemers zijn redelijk tevreden over hun personeelsdienst. Dit valt ongetwijfeld te verklaren door het feit dat de Human Resources-departementen goed scoren op aspecten die de werknemers als zeer belangrijk beschouwen : correcte administratie, oplossing van problemen, vorming,

  • Het Human Resources-beleid laat (teveel) werknemers nog steeds onverschillig. Dit is zeker het geval bij arbeiders.
  • Over het algemeen houdt het HR-beleid te weinig rekening met arbeiders en oudere werknemers.
  • Extralegale voordelen zitten in de lift. Maar er ontstaat op dit vlak een groeiende kloof tussen het kaderpersoneel en andere werknemers, maar ook tussen grote en kleine bedrijven.
  • Men stelt opvallende verschillen vast op vlak van HR-beleid tussen grote en kleine bedrijven, maar ook tussen Franstalige en Nederlandstalige bedrijven!
  • Promoties worden in bedrijven bijna altijd toegekend op basis van objectieve criteria. Vriendjespolitiek wordt niet zo vaak vastgesteld.
  • Teveel werknemers weten niet tot wie zich te richten indien ze geconfronteerd worden met geweld, pesterijen, seksuele intimidatie of discriminatie.
  • Onderzoeken naar de tevredenheid bij de arbeiders en functioneringsevaluaties zijn geen marginaal gegeven meer in de bedrijven. Ze zijn wel nog niet de norm.
  • Het communicatiebeleid in de bedrijven laat nog steeds te wensen over. Dit wordt in de hand gewerkt door de verschillende verwachtingen die werknemers hierover koesteren.
  • Er wordt steeds meer opgeleid in de bedrijven. Meer dan de helft van de werknemers is bereid om een vorming of opleiding te volgen buiten de werkuren (dus in de privé-tijd).

Deze conclusies en tendensen worden natuurlijk uitgebreider toegelicht in het rapport van Randstad met de titel : 'Human Resources in België. Ervaringen en verwachtingen van werknemers.' De brochure kan bekomen worden door een simpel mailtje aan

elin_de_vits@randstad.be
. Deze studie en de drie voorgaande marktstudies van Randstad kunnen ook online geraadpleegd worden :
www.randstad.be
.

Jiri Pragman

© Vivat.be 2020