Wat met de boekhouding van mijn VZW!

De wet van 2 mei 2002 met betrekking tot de verenigingen zonder winstoogmerk wil meer doorzichtigheid brengen rond het bestuur van de vele tienduizenden VZW's, actieve en niet-actieve, echte en valse. Deze wet heeft eveneens verplichtingen ingevoerd en in de eerste plaats strengere boekhoudkundige verplichtingen. Maar hoe kan een kleine vereniging aan deze wettelijke verplichting tegemoetkomen? Bestaat er een eenvoudige en betaalbare oplossing?


VZW Help (in het Frans ASB'Help) antwoordt bevestigend! Laat er geen verwarring ontstaan door deze naam : het gaat wel degelijk om een commercieel initiatief, maar dit bedrijf mikt op dit veronachtzaamde gat in de markt van talloze kleine en zeer kleine verenigingen. Omdat deze verenigingen aan hun boekhoudkundige verplichtingen zouden kunnen voldoen heeft VZW Help een samenwerkingsakkoord gesloten met de bekende softwareontwikkelaar Ciel! Dit duo (VZW Help en Ciel) biedt een oplossing aan die volledig en betaalbaar zou moeten zijn. Voor 129 euro (excl. BTW) kan een vereniging zo beschikken over een werkinstrument (administratieve software) dat haar in staat moet stellen de boekhouding bij te houden (maar niet van een balans op te maken) en dit op een zeer intuïtieve manier of anders gezegd zonder dat men echt verstand moet hebben van boekhoudkunde.

Het softwareprogramma "Ciel Club" biedt ook de mogelijkheid een ledenadministratie op punt te stellen (gegevens van de leden, bijdragen, interessevelden) of activiteiten te beheren (met bijvoorbeeld het beheer van beschikbare plaatsen voor een spektakel of stage en de creatie van prijslijsten).

Het softwareprogramma lijkt als beheersinstrument voor de boekhouding in ieder geval zeer verleidelijk en interessant voor een kleine vereniging. De mannen achter het product zijn minder overtuigend wanneer ze de mogelijkheid tot de creatie van websites via dit softwareprogramma aanhalen, omdat het simpelweg online zetten van een gegevensbestand rond activiteiten niet voldoende is om van de creatie van een echte website te spreken. Bij de creatie van een echte website zijn nog andere vaardigheden en middelen nodig.

Philippe Allard

Op de website van

VZW/ASBL'Help
kan je een demoversie van het softwareprogramma " Ciel Club " downloaden.
VZW/ASB'Help - CIJB bvba
Zandgroeflaan 14 - 1160 Brussel
Tel. 02.660.15.30 - fax 02.660.13.30
E-mail :
info@asbhelp.com

© Vivat.be 2020