Vanaf nu ben je wanneer je met pensioen gaat automatisch in orde met de mutualiteit

Sinds 17 januari 2003 zijn loontrekkende werknemers die met pensioen gaan automatisch in orde met de mutualiteit. Vroeger was dit niet het geval. De geïnteresseerde moest eerst een attest bekomen van de Rijksdienst voor Pensioenen en dit attest overmaken aan zijn of haar mutualiteit.


Dit attest is nu overbodig geworden doordat de betrokken instellingen op grote schaal elektronische informatie uitwisselen. Zo zullen jaarlijks zo'n 100.000 gepensioneerden na een loopbaan als loontrekkende werknemer automatisch in orde zijn met hun ziekenfonds zonder dat ze hiervoor stappen moeten ondernemen. Deze maatregel komt de gepensioneerde ten goede, maar ook de belastingbetaler want de Staat zal jaarlijks heel wat geld en papier besparen omdat ze vanaf nu niet meer zo'n 200.000 attesten per jaar moet produceren.

Voordelen van de automatisering : de persoon in kwestie zal minder moeten belopen (hij moet niet meer zelf een attest achterna lopen) en het risico van niet in orde te zijn met het ziekenfonds is minder groot (soms vergeten mensen immers het bewuste attest over te maken of verliezen het attest). Dit nieuwe systeem is van toepassing op loontrekkende werknemers sinds januari 2003, op ambtenaren sinds februari 2003 en zal van toepassing zijn op zelfstandigen voor de zomer van 2003.

Website van de Rijksdienst voor PensioenenPhilippe Allard
 

© Vivat.be 2020