Sluitende aanpak voor alle werkzoekenden

Op de Nationale Werkgelegenheidsconferentie werd afgesproken het aantal begeleidingen van werkzoekenden te verhogen. De Vlaamse regering besliste op voorstel van de bevoegde minister om in dit verband over te gaan tot een sluitende begeleidingsaanpak voor alle werkzoekenden. Zo zullen alle kortdurige werkzoekenden tegen eind 2004 een begeleidingsgarantie krijgen. Maar ook alle langdurige werkzoekenden zullen in begeleiding worden genomen.


De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) heeft een totaal begeleidingsconcept uitgewerkt. Er is een overgangsmodel voor de jaren 2004 en 2005. Het vernieuwde model gaat dan volledig van start in 2006. In totaal wordt voor deze bijkomende begeleidingsinspanning 33 miljoen euro vrijgemaakt.

Eerst is er de sluitende preventieve aanpak voor de kortdurig werkzoekenden. Dit is de groep werkzoekenden die tussen de 3 en 12 maanden werkzoekend zijn. Ervaring met het Begeleidingsplan en de Job-kaart leerde dat laaggeschoolden een grotere behoefte hebben aan een face-to-face begeleiding. Ze zullen daarom vlugger gecontacteerd worden. Voor hooggeschoolden wordt eerder geopteerd voor een telefonisch screeningscontact. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de zelfinschrijvings- en zelfbedieningsinstrumenten om hun zoektocht naar werk te ondersteunen. Zo kan er meer energie gestopt worden in de werkzoekenden die echt nood hebben aan een persoonlijk contact met de trajectbegeleiders.

Daarnaast worden alle langdurig werkzoekenden die instromen in hun vierde jaar van werkloosheid stelselmatig uitgenodigd. Indien blijkt dat de werkzoekende 'bemiddelbaar' is zonder extra opleidingsacties, krijgt hij gedurende zes maanden systematisch een jobaanbieding via zijn trajectbegeleider.

Wanneer de werkzoekende "ver van de arbeidsmarkt" staat, maar mits extra begeleiding- en opleidingsacties terug kansen heeft op de arbeidsmarkt, volgt een intensief en uitgebreid traject. Dergelijke aanpak wordt ook gegarandeerd aan alle werkzoekenden die langer dan vijf jaar werkloos zijn.

Voor de langdurig werkzoekenden komen er, naast de reeds bestaande trajectmogelijkheden (vooropleiding, opleiding, jobclub,...) nog bijkomende doorstromingsmogelijkheden. Zo
worden er 3000 extra opleidingen en 800 extra werkervaringsplaatsen gecreëerd.

Paul Willems

© Vivat.be 2020