Senioren geven rijles

Steeds meer gepensioneerde mensen verdienen een steentje bij als chauffeur. Ze doen dat voor reisbureaus, koerierdiensten en allerhande leveranciers, en als het van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) afhangt straks ook als rijleraar.


Ze worden door jonge ettertjes op de weg wel eens smalend zondagsrijders genoemd, of bompa’s met een hoed, maar niemand veroorzaakt minder verkeersongevallen dan oudere chauffeurs. Statistieken leren ons dat het aantal accidenten daalt met de leeftijd. Waarom die mensen dan niet inschakelen om jonge kandidaat-chauffeurs te helpen opleiden?

Leren rijden is een dure aangelegenheid. Voor een opleiding bij de rijschool betaal je tegenwoordig al gauw duizend euro. Maar vanaf deze maand gaat de markt van de rijscholen open en mogen ook andere organisaties lessen inrichten. Liefst goedkoper natuurlijk, dat is nu net de bedoeling van een vrije markt, en dat zou kunnen door ‘goedkope’ werkkrachten in te schakelen. Klinkt denigrerend, maar het gaat natuurlijk gewoon om gepensioneerden die iets mogen bijverdienen en de werkgever geen sociale lasten kosten.

Het kabinet van minister Landuyt werkt momenteel een regeling uit om de inzet van senioren bij rijlessen te regulariseren. Hopelijk betreft het hier niet het zoveelste ballonnetje dat wordt opgelaten en waar we vervolgens nooit meer iets van horen. Iedere ervaren chauffeur zal bevestigen dat je rustiger en veiliger (want wijzer) gaat rijden naarmate je ouder wordt, Jean-Pierre Van Rossem en andere malloten even buiten beschouwing gelaten. Betere verkeersopvoeders kunnen we ons eigenlijk niet wensen.

En toch is de nationale rijscholenfederatie FAB niet te spreken over de uitlatingen van Landuyt. De opleiding is niet te duur en de minister brengt de sector ernstige schade toe. Een fragment uit de boze brief die de FAB op het kabinet van Mobiliteit liet bezorgen:

"Bovendien beweert u dat senioren ervaring hebben. Wat brengt ervaring op als men het al die tijd verkeerd gedaan heeft? Eender welke pedagoog zal u bevestigen dat er een wezenlijk verschil is tussen ervaring hebben in een bepaalde materie en de kennis bezitten om die verworvenheden over te brengen op een ander persoon. Meer dan 10.000 senioren werden de afgelopen jaren uitgenodigd een vrijwillige bijscholing op de erkende rijscholen te volgen. Heeft men u de evaluatie van deze cursussen al bezorgd ? Bovendien maakt u, door te stellen dat senioren minder ongevallen veroorzaken, een verkeerde interpretatie van de ongevallenstatistiek. Indien u de moeite zou nemen om alle cijfergegevens in hun juiste context te plaatsen en het aantal ongevallen (wat nog wat anders is dan ongevalsbetrokkenheid!) zou omrekenen in functie van de "effectieve kilometers" die senioren rijden, dan zou u zeker tot andere conclusies komen. Maar blijkbaar beheerst simplistisch denken en populistische voorstellen lanceren vandaag het politiek bedrijf."

De discussie is geopend.

© Vivat.be 2020