Pensioen nog altijd per post

Gepensioneerden die aan huis uitbetaald worden door de postbode, hoeven zich geen zorgen te maken. De Rijksdienst voor Pensioenen garandeert uitbetaling via postassignaties.


Gepensioneerden die hun uitkering wensen te ontvangen met de post, hoeven zich geen zorgen te maken. De Post heeft weliswaar een klein aantal diensten afgeschaft maar daar hoort de uitbetaling van pensioenen via postassignaties zeker niet bij.

De Post heeft de Rijksdienst voor Pensioenen meegedeeld dat pensioenassignaties niet meer op een tijdelijk adres uitbetaald worden. Het gaat hier om drie gevallen:

- Betaling op een nieuw adres dat nog niet door de gemeente gekend is.
- Betaling op een voorlopig adres (bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname). 
- Betaling op een vakantieadres.

Voor de rest verandert er niets; de postbode zal de gepensioneerde die daarvoor kiest in de toekomst nog steeds aan huis uitbetalen. De beslissing van de Post heeft tot enige verwarring geleid, en de RVP herhaalt dat overschrijvingen de veiligste en eenvoudigste betaalwijze zijn. Maar iedere gepensioneerde kiest op vrijwillige basis voor de betaalwijze die hem of haar het beste uitkomt. (Persbericht)

© Vivat.be 2020