Ook zelfstandigen krijgen voortaan alle kansen op een degelijk aanvullend pensioen

Op 1 januari 2004 werd de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) voor zelfstandigen van kracht. Het is een nieuwe etappe in de democratisering van de tweede pensioenpijler. Eerder was de WAP, bekend als de "wet-Vandenbroucke", voor de loontrekkenden al in werking getreden. De verzekeraars willen in de ontwikkeling van de tweede pijler een rol van formaat spelen.


Tot de nieuwe WAP van kracht werd (1/1/2004) konden de meeste zelfstandigen enkel toetreden tot het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) via een sociaal verzekeringsfonds. Minder dan 10% van de zelfstandigen zou dat (anno 2001) effectief gedaan hebben. Voor een aantal vrije beroepen (geneesheren, tandartsen, apothekers, notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders) stond zowel het VAPZ als een eigen regeling open.

De regering was van mening dat de volledige actieve zelfstandige bevolking van de nieuwe pensioenmogelijkheden gebruik zou moeten kunnen maken. De wettelijke regeling beoogde daarom een aanvullend pensioen en/of overlevingspensioen, eventueel aangevuld met een aantal "solidariteitsprestaties". Het luik "solidariteit" van de overeenkomst kon bij voorbeeld een overlijdensdekking of een vervangingsinkomen omvatten. De wet werd uitgewerkt en na de loontrekkenden krijgen sinds 1 januari 2004 nu ook de zelfstandigen alle kansen op een degelijk aanvullend pensioen.


 

De WAP voor zelfstandigen

De nieuwe wet geeft alle zelfstandigen bijgevolg de keuze tussen een gewone pensioenovereenkomst, te vergelijken met het huidige VAPZ, en een sociale pensioenovereenkomst, te vergelijken met de huidige regeling van de vrije beroepen. De vrije keuze voor de zelfstandigen betekent dat men zich niet langer hoeft te beperken tot een "standaard-verzekeringspakket". In het nieuwe regime kan het aanbod volledig afgestemd worden op de behoeften van de klant. In overleg met zijn raadgever in verzekeringen kan hij zijn pensioenplanning afstemmen op zijn behoeften en risicoprofiel.

Naast de vrije keuze inzake de aard van het pensioenplan, kan de zelfstandige nu ook rechtstreeks aankloppen bij zijn verzekeraar of zijn verzekeringstussenpersoon. Vroeger kon hij enkel terecht bij zijn sociaal verzekeringsfonds; nu mogen de verzekeraars ook rechtstreeks of via hun distributiekanalen de nieuwe aanvullende pensioenformules aanbieden. Het monopolie van de sociale verzekeringsfondsen wordt dus doorbroken.
De vrije beroepen in de zorgsector kunnen nu naast de bijdrage die ze vanwege het RIZIV ontvangen, ook ten persoonlijke titel een VAPZ-overeenkomst onderschrijven. Zij kunnen zich voor beide overeenkomsten richten tot hun verzekeraar.

Met de vrije keuze van waarborg en de vrije keuze van verzekeraar moedigt de overheid de zelfstandigen daadwerkelijk aan om nieuwe aanvullende pensioenverzekeringen te onderschrijven. De overheid bevestigt trouwens het fiscaal uiterst voordelige regime van dergelijke verzekeringen, opdat de zelfstandige op alle mogelijke manieren zou gestimuleerd worden in zijn aanvullende pensioenopbouw.

Meer informatie kan je bekomen bij uw verzekeraar of via de

website van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO).Paul Willems
 

© Vivat.be 2020