Ontslag om dringende reden: welke redenen kunnen ingeroepen worden?

Kan je makkelijk ontslagen worden (of ontslagen) wegens dringende reden? Welke zijn de "gerechtvaardigde" motieven of ingeroepen redenen voor een dergelijke ingreep? Daar gaan we in dit artikel even dieper op in.


Het ontslag om dringende reden moet natuurlijk aan een aantal vormvereisten voldoen, maar daarnaast moeten de ingeroepen redenen als dringende reden kunnen aanzien worden. De feiten moeten dermate ernstig zijn dat ze elke vorm van professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken.


Feiten die regelmatig ingeroepen worden als dringende reden:

Diefstal. Dit wordt in principe steeds aanzien als een dringende reden, ongeacht de waarde van de door de werknemer bij de werkgever ontvreemde goederen.

Dronkenschap op het werk. Dronkenschap wordt in het algemeen beschouwd als een dringende reden (zware fout). De rechtspraak (jurisprudentie) eist soms bijkomende elementen (verbale of fysieke agressie ten opzichte van de werkgever of het cliënteel). Weet wel dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten om een bloedproef of ademtest te ondergaan. De dronkenschap moet dus bewezen worden door het inroepen van gedetailleerde en nauwkeurige getuigenissen.

Professionele fout. Een professionele fout wordt enkel beschouwd als een dringende reden indien kan bewezen worden dat deze opzettelijk werd begaan.

Insubordinatie. Een geïsoleerd geval van weigering om een bevel van de werkgever op te volgen wordt in het algemeen niet beschouwd als een dringende reden, behalve indien de weigering om een opdracht uit te voeren een veiligheidsrisico meebrengt. Men spreekt van insubordinatie als de werknemer volhardt in zijn weigering.

Geweld tegen medewerknemers (collega's).

Feiten uit het privé-leven. Normaal kunnen feiten uit het privé-leven een ontslag om dringende reden niet rechtvaardigen, behalve wanneer deze feiten ontegensprekelijk een invloed kunnen uitoefenen op de professionele relatie tussen werkgever en werknemer.

Belangenvermenging. Dit houdt in dat een werknemer manifest en frauduleus zijn persoonlijk belang laat primeren en dit ten nadele van het bedrijf.

Valse activiteitenverslagen. Dit komt bijvoorbeeld voor in de wereld van de handelsvertegenwoordigers, die in hun activiteitenverslagen bezoeken kunnen opgeven die ze nooit afgelegd hebben.


Philippe Allard
 

© Vivat.be 2020