Meer jobs, minder afval

Gemiddeld worden per ton afval 10 maal meer jobs gecreëerd bij recycling dan bij storten of verbranden.


 


"Meer jobs, minder afval" is de titel van een nieuwe studie van Friends of the Earth Europa. De organisatie heeft berekend dat er in Europa minstens 500.000 nieuwe banen gecreëerd zouden kunnen worden indien er gemiddeld 70 % van de afvalstromen gerecycleerd zou worden,. En dat zijn de meest conservatieve berekeningen!

Eigenlijk zou het tot 750.000 nieuwe jobs kunnen leiden als de neveneffecten van dergelijke arbeidscreatie ook in rekening worden gebracht. Per ton afval worden gemiddeld 10 keer meer banen gecreëerd bij recycling dan bij storten of verbranden, maar het rapport houdt enkel rekening met recycling. Hergebruik werd niet in rekening genomen. En hergebruik is nog arbeidsintensiever per ton materiaal dan recycling!

Waarop wachten de politici nog?

Info :

www.foeeurope.org

© Vivat.be 2020