Indexering van de pensioenen

Op 1 september 2008 zijn alle pensioenuitkeringen die de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) uitbetaalt, geïndexeerd. Het pensioen of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) van meer dan 1 800 000 gepensioneerden is aangepast. Er komt ook welvaartsaanpassing


Twee voorbeelden van de indexering. De nieuwe maandelijkse bedragen voor een gewaarborgd minimumpensioen zijn berekend op basis van een volledige loopbaan op 1 september 2008.

 

Gezin

Alleenstaande 

Gewaarborgd minimumpensioen
(werknemer)

€ 1 219,16

€ 975,60

Gewaarborgd minimumpensioen
(zelfstandige)

€ 1 148,09

€ 863,81

Op 1 september 2008 werd het basisbedrag van de IGO opgetrokken tot € 7 026,01 per jaar, hetzij € 585,5 per maand en wordt het verhoogde basisbedrag van de IGO opgetrokken tot € 10 539,02 per jaar, hetzij € 878,25 per maand.

Welvaartaanpassing

De personen van wie het pensioen inging tussen 01.01.1988 en 31.12.2002 (zelfstandigen en/of werknemers) en die geen verhoging ontvingen in juli 2008 krijgen een brutoverhoging van 2%. De personen van wie het pensioen inging tussen 01.01.2003 en 31.12.2003 (zelfstandigen en/of werknemers) krijgen een brutoverhoging van 2%.

Meer informatie

Gratis nummer : 0800 50 246 (tijdens de week, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u)
Website :

www.rvp.fgov.be
 
E-Mail :
info@rvp.fgov.be
 
Adres : Zuidertoren - 1060 Brussel
Gewestelijke kantoren en zitdagen : om de plaats en openingsuren te kennen, raadpleeg de website
www.rvp.fgov.be
of bel naar 0800 50 246

© Vivat.be 2020