Het Principe van Pareto

De meeste mensen hebben wel al eens gehoord van het "Peter-principe". Veel minder mensen zullen daarentegen het principe kennen van de Italiaanse economist en markies Vilfredo Pareto. Nochtans kan ook zijn "80/20 wet" toegepast worden op de wereld van arbeid en tewerkstelling.


Vilfredo Pareto (1848 - 1923) was een Italiaanse economist die in 1906 had opgemerkt dat 20% van de Italianen 80% van de totale rijkdom van het land bezaten. Men kan deze wet ook  oepassen op andere landen en zelfs de gehele aardbol. Zo is 80% van de rijkdommen oponze planeet in handen van 20% van de bewoners.

Deze wet werd getransponeerd naar andere domeinen zoals de verkeersveiligheid (20% van de automobilisten veroorzaken 80% van de ongevallen) en kan ook toegepast worden op de sociale zekerheid (verhouding tussen de onkosten en de zieken). Maar deze empirische wet geldt ook voor de meest futiele domeinen. Weet bijvoorbeeld dat 20% van je kleren 80% van de tijd zullen gedragen worden.

Het principe van Pareto wordt beschouwd als nagenoeg universeel! Deze wet benadert men wel als ietwat hinderlijk omdat ze enkel empirisch te bewijzen is, zoals ook onderstreept werd door Josef Steindl in 1965 : "Sinds zeer lange tijd vormt de wet van Pareto een hinderpaal in de economische wetenschap, zoals een vervelende grote rots in een landschap; het is een empirische wet die men niet kan verklaren" (vertaling uit het Frans). Joseph Juran, een kwaliteitsspecialist heeft de "80/20 regel" als volgt vertaald : "In elke groep van zaken die bijdragen tot een gemeenschappelijk effect is het grootste deel van het effect toe te schrijven aan een relatief klein aantal van deze zaken".

 

Op de werkvloer

Dit principe van Pareto is ook van toepassing in een bedrijf :

 

  • 20% van de producten en 20% van de klanten zorgen voor 80% van het zakencijfer
  • 20% van de verkoop staat ongeveer voor 80% van de winstmarge
  • 20% van het totale personeel wordt getroffen door 80% van de werkongevallen
  • 20% van de oorzaken kunnen aan de basis liggen van 80% van de fouten
  • 20% van de opgeslagen stukken in een bedrijf staan voor 80% van de waarde van de stock
  • 20% van de leveranciers representeren 80% van het totale aankoopvolume
  • 20% van de klanten zorgen voor 80% van de klachten

Dit "principe van het onevenwicht" kan ook toegepast worden op het personeel van een bedrijf, zowel in de openbare als de private sector. Zo zou 20% van de werknemers 80% van het werk verzetten.

Elke werknemer kan zich ook, uitgaande van deze regel, bezinnen over zijn eigen werk. Zegt men niet dat 20% van je activiteit instaat voor 80% van je resultaten...en dat de resterende 20% van de resultaten 80% van je inspanningen kost! Of anders dat je 80% van je tijd nodig hebt om slechts 20% van het resultaat te boeken. Het observeren van het eigen werk en de eigen organisatie kan je in staat stellen om de eigen resultaten te verbeteren...


Philippe Allard

 

© Vivat.be 2020