Het Activa-Plan

Het Activa-Plan is een tewerkstellingsmaatregel die de werklozensteun wil activeren. Deze in 2002 aangenomen maatregel wil vooral de herinschakeling van "oudere werknemers" bevorderen, een term die slaat op werknemers met een leeftijd van 45 jaar en ouder. Activa wil de herinschakeling van deze
werkzoekenden in het normale arbeidscircuit bevorderen.


Dit hulpsysteem is op klassieke wijze geschoeid vermits het voorziet in een tegemoetkoming naar de werkgever toe door hem een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen toe te kennen door:

  • volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
  • een tussenkomst onder de vorm van een geactiveerde werklozensteun (onder de benaming "werkuitkering") die de werkgever mag aftrekken van het netto uit te betalen salaris.

Voor de werkgever hangt het voordeel af van de duur van de werkloosheid, de leeftijd van de werknemer, diens situatie als werkzoekende of uitkeringsgerechtigd volledig werkloze.

Deze maatregel kan ten goede komen aan werkgevers uit de privé-sector, maar ook aan autonome openbare bedrijven, openbare kredietinstellingen, openbare maatschappijen voor personenvervoer, openbare uitzendbureaus indien deze overgaan tot contractuele aanwervingen. De voordelen van dit plan kunnen eveneens toegekend worden bij de contractuele aanwerving van personeel door de provincies, gemeenten en OCMW's en ook voor de contractuele aanwerving van onderhoudspersoneel, administratief en ondersteunend personeel door onderwijsinstellingen.

In het kader van het Activa-Plan aangeworven werknemers krijgen een "klassiek" arbeidscontract en een normaal salaris. Om van dit plan te kunnen genieten moeten ze ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de regionale arbeidsdienst (VDAB voor Vlaanderen) op het moment van de aanwerving of op het moment van de aanvraag van een werkkaart en dit gedurende een periode van :

  • minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 maanden indien de werknemer ouder is dan 45 jaar
  • minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 maanden indien de werknemer jonger is dan 45 jaar

Een aantal, verschillende periodes worden gelijkgesteld met de periodes dat men werkzoekende is. Het gaat bijvoorbeeld om periodes tijdens de welke men een werkloosheidsvergoeding krijgt, periodes tijdens de welke men gedekt is door een erkenning als mindervalide, periodes waarin men aan het werk is in het kader van programma's om de werkloosheid te verminderen.

Philippe Allard

Activa op de website van de VDAB

© Vivat.be 2020