Eigen sociale bescherming voor onthaalouders

De laatste decennia kwamen er steeds meer erkende onthaalouders bij, die tegen betaling de kinderen opvangen van ouders die beiden gaan werken. Er bleef evenwel nog steeds een probleem met de sociale bescherming van deze onthaalouders. Ze beschikten immers niet over een aangepast sociaal statuut. Daar is sinds 1 april 2003 verandering in gekomen...

 


Sinds 1 april 2003 beschikken onthaalouders nu wel over een eigen sociale bescherming. Vanaf dan zijn ze verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen, hebben recht op kinderbijslag en een eigen opbouw van hun pensioen. Daarbovenop krijgen ze ook een vergoeding in het geval kinderen afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder (bvb. ziekte van het kind).

Hiermee krijgen de onthaalouders dezelfde bescherming alsof ze werknemers zijn (we gaan verder in op deze juridische spitsvondigheid). Iedere Belgische werknemer, ambtenaar en zelfstandige is immers automatisch verzekerd tegen een aantal sociale risico's (ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, arbeidsongevallen) door de sociale zekerheid en krijgt ook een aantal sociale tegemoetkomingen. De mate van bescherming verschilt wel naargelang het statuut van de verzekerde en is niet dezelfde voor bijvoorbeeld werknemers en zelfstandigen.

De notie "bescherming alsof ze werknemers zijn" heeft te maken met het speciaal statuut dat uitgedokterd werd voor de onthaalouders en dat ervoor zorgt dat ze enerzijds zelfstandig kunnen blijven beslissen, maar anderzijds van een zo volledig mogelijke sociale bescherming genieten. Het statuut is dus geïnspireerd op dat van werknemers, maar onthaalouders worden geen werknemers (vandaar dus "alsof").

In ieder geval betekent dit nieuwe sociaal statuut een belangrijke vooruitgang voor de onthaalouders. Eindelijk is een oplossing in zicht voor de moeilijke situatie waarin de ongeveer 10.000 erkende en gesubsidieerde onthaalouders verkeerden. Vroeger waren vele onthaalmoeders voor sociale bescherming te afhankelijk van hun echtgenoot. Een scheiding of het overlijden van de echtgenoot konden voor enorme problemen zorgen. Daarenboven hingen onthaalouders voor hun inkomen volledig af van hun eigen gezondheid en het al dan niet vinden van kinderen, die soms dan ook nog eens niet opdaagden op bepaalde dagen (met verlies van inkomen tot gevolg). Het nieuwe statuut brengt verandering in deze situatie. Vanaf nu krijgen ze dezelfde rechten als werknemers : terugbetaling van gezondheidskosten, een pensioen, kinderbijslag, geboortepremie (of adoptiepremie), vervangingsinkomen bij ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekte of bevallingsverlof. Hierbovenop komt dus nog een opvanguitkering voor het geval een kind buiten de wil van een onthaalouder afwezig blijft.
 

 

Meer informatie

Je kan meer informatie verkrijgen bij Kind & Gezin.

Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel. 078/150.100 (elke werkdag tussen 10 en 17u)

www.kinderopvang.be

E-mail:
kinderopvang@kindengezin.be


Bron : persberichten op de website van Minister van Sociale Zaken Frank VandenbrouckePaul Willems

© Vivat.be 2020