Een gepensioneerde mag (een beetje) werken

Als een gepensioneerde nog wil werken om elke maand rond te komen of zijn kennis of vaardigheden nog ten gelde wil maken, dan kan dit...maar wel slechts in beperkte mate. Anders loopt men kans een deel van zijn pensioen te verliezen.


Gepensioneerden kunnen een betaalde activiteit voortzetten of opstarten indien ze hiervan op voorhand melding maken bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP; voor gesalarieerde werknemers) of de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ; voor zelfstandigen). De cumulatie van een pensioeninkomen en een inkomen uit beroepsactiviteiten is mogelijk op voorwaarde dat een bepaalde bovengrens m.b.t. de toegelaten beroepsinkomsten niet overschreden wordt. Dit bedrag, dat op jaarbasis als bovengrens geldt (en elk jaar opnieuw berekend wordt), hangt af van verschillende criteria.

Voor een beroepsactiviteit als werknemer met salaris

Voor de gerechtigden op rustpensioen (of rust- EN overlevingspensioen) vóór de wettelijke pensioenleeftijd gelden de volgende grenzen op vlak van bruto beroepsinkomsten : maximum 7421,57 euro (zonder kind ten laste) of 11.132,37 euro (met kind ten laste).

Voor de gerechtigden op rustpensioen (of rust- EN overlevingspensioen) na de wettelijke pensioenleeftijd gelden de volgende grenzen op vlak van bruto beroepsinkomsten : maximum 10.845,34 euro (zonder kind ten laste) of 14.556,14 euro (met kind ten laste).

Voor personen die enkel recht hebben op een overlevingspensioen gelden de volgende grenzen op vlak van bruto beroepsinkomsten : maximum 14.843,13 euro (zonder kind ten laste) of 18.553,93 euro (met kind ten laste).

Voor een beroepsactiviteit als zelfstandige

Voor de gerechtigden op rustpensioen (of rust- EN overlevingspensioen) vóór de wettelijke pensioenleeftijd gelden de volgende grenzen op vlak van bruto beroepsinkomsten : maximum 5937,26 euro (zonder kind ten laste) of 8905,89 euro (met kind ten laste).

Voor de gerechtigden op rustpensioen (of rust- EN overlevingspensioen) na de wettelijke pensioenleeftijd gelden de volgende grenzen op vlak van bruto beroepsinkomsten : maximum 8676,27 euro (zonder kind ten laste) of 11.644,90 euro (met kind ten laste).

Voor personen die enkel recht hebben op een overlevingspensioen gelden de volgende grenzen op vlak van bruto beroepsinkomsten : maximum 11.874,50 euro (zonder kind ten laste) of 14.843,13 euro (met kind ten laste).

Philippe Allard

© Vivat.be 2020