De tevredenheid van de Belgische werknemer was nog nooit zo laag!

Securex ZebraZone voerde in januari 2004 de vijfde ZebraBenchmark uit. Dit is een representatieve steekproef van ruim 1000 actieve Belgen, die bevraagd werden over tevredenheid op het werk, stress en retentie. De eerste analyses leverden een aantal verrassende resultaten op. Zo zou ongeveer de helft van de Belgen van werk willen
veranderen.


Tevredenheid

Het begin van de economische crisis zorgde voor een daling van de tevredenheidsindex van 6,79 op 10 (zomer 2001) naar 6,55 op 10 (winter 2002). Eén jaar later (winter & zomer 2003) steeg de tevredenheid van de Belgische werknemer naar 6,65 op 10. Dit was waarschijnlijk te wijten aan een gewenning aan de economische crisis. Vele mensen waren blij dat ze nog
een job hadden en accepteerden de minder gunstige werkomstandigheden.

In 2004 lijkt het geduld van de Belgische werknemer op. De tevredenheidscore daalt naar 6,42 op 10, meteen de laagste score ooit! Belgische werknemers zijn het minst tevreden over hun compensatie en voordelen, hierop scoren ze slechts 5,45 op 10. Ze vinden hun loon eerder laag in vergelijking met wat anderen voor hetzelfde werk krijgen in andere bedrijven en zijn ook niet tevreden over de manier waarop loonopslag in hun bedrijf bepaald wordt.

Toch zijn loon en voordelen niet de belangrijkste determinanten voor tevreden werknemers. Dit heeft immers maar een matige impact op de tevredenheid De belangrijkste determinant voor tevredenheid is 'organisatiebetrokkenheid'.

De Belgen zijn het meest tevreden over hun jobinhoud (7,09) en teamwork & collega's (7,09). Men is het meest tevreden met een gevarieerde job waarmee men zich kan identificeren. Men vindt het belangrijk om met sociale mensen te werken in een team dat vooruitgang boekt.


 

Retentie & Jobhopping

46,73% van de ondervraagde Belgen wil van job veranderen. 21,98% denkt eraan om op korte termijn het bedrijf verlaten, 24,75% wil op lange termijn het bedrijf verlaten. In 2003 lag dit cijfer lager. Slechts 34,6% van de bevraagde Belgen dacht eraan om het bedrijf te verlaten. De oorzaken van deze stijging zijn vooral bedrijfsgebonden en worden bepaald door de perceptie van de werknemers. Uit de enquête blijkt dat een heropleving van de economie in de toekomst geen invloed heeft op het retentiegedrag van de Belg.


 

Stress op de werkvloer

In de enquête van Securex ZebraZone werd de actieve Belg bevraagd over het niveau van stress op de werkvloer. De vragen worden ingedeeld stressoren, buffers en spanningsklachten (strain). Stressoren zijn alle factoren op het werk en in de omgeving van de werknemer die stresserend werken. Het intomen van deze factoren biedt op lange termijn een oplossing voor stress.

We zien een lichte stijging in de beoordeling van de stressoren in vergelijking met 2003. Ten bedroeg de score 4,98 op 10, nu is deze score 5,09 op 10. De Belg wordt het meest gestresseerd door zijn overste (5,63). De tweede grootste stressor is de apparatuur waarmeer hij werkt (5,54). Deze apparatuur laat het soms afweten waardoor men kostbare tijd verliest bij het uitvoeren van de job. De job (taakinhoud, werkuren, gebruik van vaardigheden) heeft de grootste impact op spanningklachten.

Buffers zijn factoren die helpen om het effect van stressoren op de werknemer te reduceren. Een goed sociaal netwerk, goede contacten met collega's en je overste en een goede balans tussen het werk en het privé-leven kunnen allen gezien worden als buffers. Hoe meer buffers er aanwezig zijn, hoe beter de werknemer gewapend is tegen stress. Collega's zijn de beste buffers tegen stress op het werk. Zij werken sterk stress reducerend en worden goed beoordeeld door de Belgen.

Strain is de fysieke en psychologische uiting van stress. Het geeft weer in hoeverre de werknemers te lijden hebben onder stress en hoe dit zich uit. Deze uitingen van stress kunnen zorgen voor een verminderde productiviteit en een dalend tevredenheidsgevoel. De score voor strain is 4,39 op 10. In vergelijking met 2003 blijft deze score gelijk. Technologie related Anger (TRA) of het zich afreageren op werkmateriaal is de meest voorkomende uiting van stress. De actieve Belg laat vaak stoom of door zijn computer of werkmateriaal een tik te geven, met deuren te slaan, …

Stress leidt gemiddeld niet tot een verminderde prestatie. De minst voorkomende uiting is immers gedragsmatig of een dalende kwaliteit van het werk.


 

Wie of wat is Securex ZebraZone?

ZebraZone is de naam van de Human Resources meetproducten ontwikkeld door het Gentse onderzoeksbureau C-Concept. Sinds de zomer van 2001 doet C-Concept tweemaal per jaar een bevraging bij een steekproef van ruim 1000 actief werkende Belgen. Sinds 2002 worden de ZebraZone producten onder exclusieve licentie door Securex aangeboden. Een samenwerking met als doel het onderzoek naar en de ontwikkeling van HR meetproducten te stimuleren.

Bron : Persbericht Securex ZebraZone

www.zebrazone.be

 

© Vivat.be 2020