De opleidingscheques van de Vlaamse Overheid

Vroeger stopte men soms met studeren na de schooltijd, maar wie nu wil bijblijven dient zich regelmatig bij te scholen. Er worden heel wat interessante opleidingen aangeboden maar deze kunnen vrij veel kosten. Daar heeft de Vlaamse overheid een mouw aan gepast. Via opleidingscheques betaalt ze namelijk de helft van de kostprijs, zowel aan ondernemingen als
aan werknemers en vzw's.


Het is een boutade, maar ondernemingen moeten meer investeren in hun menselijk kapitaal. Mensen moeten er daarenboven voor zorgen dat ze bijblijven. Dit kan onder meer door opleidingen te volgen, maar de kostprijs van cursussen en trainingen kan oplopen. Daar past de Vlaamse regering nu een mouw aan: ze neemt via de opleidingscheques de helft van de kostprijs voor zich.

Opleidingscheques voor bedrijven

Elke onderneming die een uitbatingzetel heeft in het Vlaamse gewest en actief is in een aanvaardbare sector komt in aanmerking voor deze opleidingscheques, die een waarde hebben van 30 euro (50% betaald door de overheid en 50% betaald door het bedrijf). Een onderneming mag jaarlijks wel maar maximum 200 van deze opleidingscheques aankopen. Het bedrijf kan met een opleidingscheque een opleiding betalen voor één van de werknemers. De opleiding moet wel verstrekt worden door "erkende vormingscentra", zoals de VDAB. De opleidingscheques kunnen online besteld worden via de website

www.vlaanderen.be
.

Opleidingscheques voor werknemers

Alle werknemers, die wonen in Vlaanderen of in het Brussels gewest, kunnen vanaf 1 september 2003 gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Met de cheques kan je een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen bij de erkende opleidingsverstrekkers (enkel de rechtstreekse of directe kosten zoals inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests worden terugbetaald). Ga bij de opleidingsverstrekker na welke kosten hij dekt alvorens de cheques te bestellen. Je kan de cheque ook gebruiken voor opleidingen die je volgt tijdens de opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus respectievelijk slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test. Bestel je cheques tijdig, want ze zijn beperkt. Je kan de cheques

online bestellen
of anders bel je naar het nummer 070 345 000 (elke werkdag van 8 tot 20 uur). Je kan ook in de
lokale werkwinkel
terecht voor de opleidingscheques.

Opleidingscheques voor Vzw's en andere aanpassingen

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) zullen voortaan ook gebruik kunnen maken van de opleidingscheques. Vzw's komen in aanmerking van zodra ze een aansluitingsnummer hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De overheid voerde intussen nog een aantal andere interessante aanpassingen door. Meewerkende echtgenoten kunnen nu ook mee profiteren van de opleidingscheques. De geldigheidsduur is aangepast zodat de cheques gebruikt kunnen worden voor alle opleidingen die gestart zijn tijdens de geldigheidsduur van de cheques. Tot slot kan bij een overlijden of bij een arbeidsongeval de eventuele terugbetaling van de cheques gebeuren zonder dat de geldigheidsduur is verstreken.

Opleidingscheques volledig elektronisch

De administratie wordt voor bedrijven een stuk eenvoudiger omdat de cheques helemaal elektronisch worden. Bedrijven maken intussen gretig gebruik van de Vlaamse opleidingscheques om hun werknemers op te leiden en bij te scholen. Naar schatting 43% van de bedrijven met meer dan 10 werknemers maakt gebruik van de cheques.

De opleidingscheques worden volledig elektronisch vanaf midden mei van 2004. Met enkele muisklikken zullen bedrijven de opleidingscheque kunnen bestellen. Ook het evaluatiedossier valt weg voor ondernemingen. Dat betekent niet alleen een kostenbesparing voor bedrijven, maar ook dat werknemers de cheques niet langer kunnen verliezen. Bedrijven krijgen een elektronische portefeuille waarmee ze maximaal 200 cheques met een totale waarde van 6000 euro kunnen kopen. Met deze elektronische portefeuille kan de onderneming de facturen betalen aan de opleidingsverstrekkers. De opleidingsverstrekkers kunnen op hun beurt de virtuele opleidingscheques verzilveren bij de Vlaamse regering.

Meer info op

www.vdab.be
en
www.vlaanderen.be

Paul Willems

© Vivat.be 2020