De Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG)

De KBG is met 1230 lokale afdelingen en ongeveer 250.000 leden de grootste vereniging van ouderen in België. De KBG wil de belangen behartigen van de gepensioneerden en initiatieven nemen en steunen om hun situatie te verbeteren. Daarnaast organiseert men binnen de beweging een waaier aan sociale en culturele
activiteiten.

 


De KBG wil ook wegen op de besluitvorming van regeringen. Men polst binnen de beweging naar wat de gepensioneerden belangrijk vinden of anders willen zien.

De KBG heeft zich momenteel toegespitst op de mediasector. Ze wil de leden informeren over de werking van de media, een onderzoek voeren naar de beeldvorming rond ouderen in de media en een informatiecampagne op poten zetten rond computer en internet.

De vereniging geeft twee tijdschriften uit : Eigentijds is gratis voor alle leden en Schakel is voor de lokale bestuursleden bedoeld.
 

Activiteiten

Zowat alle verbonden organiseren een Seniorenacademie, waarbij deskundigen uitgenodigd worden om een bepaald onderwerp toe te lichten. De onderwerpen zijn trouwens zeer uiteenlopend. Verder worden cursussen ingericht over filosofie, computer en internet, kunst,... Ook taalcursussen en cursussen creatieve vaardigheden behoren tot de mogelijkheden.

De KBG organiseert ook vakanties voor haar leden en dit naar uiteenlopende bestemmingen. Meer informatie vind je op de

website van de KBG
.

In 1988 richtte de KBG een nationale sportfederatie op voor senioren : Seniorensport. Deze federatie wil sport- en bewegingsactiviteiten voor gepensioneerden ondersteunen en organiseren. Daarnaast worden vormingscursussen ingericht voor senioren die zich geroepen voelen om hun gepensioneerde medemens in beweging te krijgen en te houden. De website van Seniorensport,
www.seniorensport.be
, is sinds 1 januari 2003 online!

De lokale afdelingen zorgen zelf ook voor heel wat activiteiten : een maandelijkse bijeenkomst, wandelclubs, uitstappen, feestjes,...

Lid worden van de KBG is vrij eenvoudig en goedkoop : voor 12,39 euro kan je aansluiten bij een lokale afdeling of een regionaal verbond.
 

Inlichtingen

Nationaal Secretariaat KBG
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
Tel. : 02/246.44.41
Fax : 02/246.44.42
E-mail :

secretariaat@kbg.be


Op de
website van de KBG
vind je lijsten met adressen en telefoonnummers van de 18 verbondssecretariaten.


Paul Willems

© Vivat.be 2020