De invoering van het automatisch rustpensioen

Eind september 2002 verscheen in het Staatsblad een Koninklijk Besluit dat een grondige administratieve vereenvoudiging bij de aanvraag van pensioenen wil regelen. Dit is een nieuwe stap van het Kafka-plan. Men wil het automatisch rustpensioen invoeren. Dat zal inhouden dat je niet meer zelf een aanvraag voor je pensioen zal moeten indienen. De
meeste mensen zullen een brief ontvangen met de mededeling dat hun pensioen automatisch zal worden geregeld.


Dit K.B. maakt dus deel uit van het Kafka-plan, dat de administratieve rompslomp voor de burgers wenst te verminderen. De administratieve mallemolen is vaak tijdrovend en deels overbodig. Vanaf 2004 wordt daarom het automatisch rustpensioen ingevoerd voor alle mensen die ooit als werknemer of als zelfstandige gewerkt hebben en die ten vroegste in december 2003 de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar voor mannen en 63 jaar voor vrouwen) bereiken. Ze moeten natuurlijk hun hoofdverblijfplaats in België hebben.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) zal de betrokkenen ongeveer een jaar op voorhand schriftelijk meedelen dat het recht op rustpensioen ambtshalve onderzocht wordt en ze dus geen aanvraag hoeven in te dienen. Wie dus bijvoorbeeld rond januari 2004 65 jaar (man) of 63 jaar (vrouw) wordt, zal reeds deze brief met het bericht dat men geen pensioensaanvraag moet indienen ontvangen hebben.

Deze maatregel is een uitbreiding van de maatregel die al in werking was met betrekking tot de mensen die een vervangingsinkomen genieten. Mensen die een leefloon (voorheen werkloosheidsvergoeding genoemd) of een ander vervangingsinkomen genoten, waren het meest geneigd hun pensioenaanvraag over het hoofd te zien omdat ze al een tijd buiten het arbeidscircuit stonden. Voor deze categorie mensen, die wel pas ten vroegste in december 2002 de wettelijke pensioenleeftijd mochten bereiken, is het automatisch rustpensioen al een feit.

Opgepast : werknemers of zelfstandigen die vroeger dan de wettelijke leeftijd (65 jaar voor mannen en 63 jaar voor vrouwen) vrijwillig of verplicht met pensioen gaan, zullen nog steeds zelf een aanvraag voor hun pensioen moeten indienen. Dit K.B. met betrekking tot het automatisch rustpensioen geldt dus NIET voor deze categorie mensen.


 

In een notedop

Het K.B. houdt het volgende in :
Vanaf 2003 wordt het recht op rustpensioen automatisch onderzocht voor mensen die een vervangingsinkomen genieten en die ten vroegste in december 2002 de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.


Vanaf 2004 wordt het recht op rustpensioen automatisch onderzocht voor alle mensen die ooit als werknemer of als zelfstandige gewerkt hebben, hun hoofdverblijfplaats in België hebben en ten vroegste in december 2003 de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

Bron :

Nieuwsbrief
Ministerie van Sociale Zaken en Pensioenen, 29/07/2002.


Paul Willems
 

© Vivat.be 2020