De identiteitskaart voor 75-plussers

Men hoort uiteenlopende geluiden over de identiteitskaart voor 75-plussers. Zijn zij niet meer genoodzaakt over een identiteitskaart te beschikken? Zeker niet, zij moeten nog steeds een identiteitskaart hebben, maar de vernieuwing hiervan is daarentegen niet meer verplicht voor mensen die tot deze leeftijdscategorie behoren.
 


Het koninklijk besluit van 4 juli 2001 (tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 met betrekking tot de identiteitskaarten, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2001) schort de verplichting tot vernieuwing van de identiteitskaart op voor burgers van 75 jaar en ouder.

Sinds 1 november 2001 heeft de identiteitskaart van 75-plussers daarom een (in tijdsduur) onbeperkte geldigheid. Burgers die tot deze leeftijdscategorie behoren worden dus niet meer opgeroepen om hun identiteitskaart te vernieuwen indien de geldigheidsduur pas verstrijkt na hu 75ste verjaardag.
Zoals andere houders van een identiteitskaart zullen ook personen met een leeftijd van 75 jaar en ouder evenwel verplicht blijven hun identiteitskaart te vernieuwen in volgende gevallen :

  • indien ze hun hoofdverblijfplaats overbrengen naar een andere gemeente;
  • indien ze een identiteitskaart wensen in een andere taal dan degene waarin ze opgesteld is, voor zover ze gevestigd zijn in een gemeente die gemachtigd is kaarten in de gekozen taal uit te reiken;
  • indien de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is;
  • in geval van verlies of diefstal en wanneer de kaart beschadigd is;
  • indien ze van naam of voornaam veranderen;Nochtans kunnen 75-plussers uitdrukkelijk vragen hun identiteitskaart te vernieuwen, zeker wanneer ze van plan zijn naar het buitenland te reizen (in feite is deze identiteitskaart, waarvan de geldigheidsduur eigenlijk verstreken is, enkel geldig op Belgische bodem). De identiteitskaart moet ook vernieuwd worden in geval van herinschrijving in België na afvoering van ambtswege of na afvoering voor het buitenland.


Philippe Allard

© Vivat.be 2020