De farmaceutische industrie rules!

De top drie van de Randstad HR Award van 2004 bestaat volledig uit farmaceutische bedrijven. Net als Janssen Pharmaceutica in 2002 en Pfizer in 2003, mag GlaxoSmithKline zich vanaf nu "de meest aantrekkelijke werkgever van het jaar 2004" noemen. De 2 laureaten uit de voorgaande jaren eindigden resp. op de 3de en de 2de plaats. Ook uit de
werkgelegenheidscijfers blijkt de grote aantrekkingskracht van deze sector op werkzoekenden.


Dat farma bedrijven goed scoren inzake globale aantrekkelijkheid blijkt dus niet enkel uit de erelijst van de Randstad Award, maar ook uit de werkgelegenheidscijfers zelf, die sinds 1990 een onafgebroken groei kennen, met uitzondering van 1994 (daling met 1 %). Op 30 juni 2003 werkten 25.900 personen voor de farmaceutische industrie in België, dit is meer dan voor de automobielsector. In 2002 bedroeg dit aantal 25. 408, wat 4,7 % meer betekende dan in 2001. In 2001 stelde de farmaceutische industrie 24.201 mensen te werk, hetgeen neerkomt op een stijging met 6,5 % in vergelijking met 2000 en met 33,2 % in vergelijking met 1990.

Daarbij dient onderstreept te worden dat sinds 1994 de tewerkstelling in de farmaceutische sector veel sterker stijgt dan in de privé-sector in het algemeen. Aldus bedraagt het gecumuleerde groeipercentage van de tewerkstelling over de periode in kwestie, 10 % in de privé-sector tegen 39,8 % in de farmaceutische sector, volgens de schattingen van pharma.be, de overkoepelende organisatie van farmaceutische bedrijven.

Opvallend is ook het toenemende gewicht van het bediendestatuut. In 2002 vertegenwoordigden de bedienden 78,8 % van het totaal aantal arbeidsplaatsen binnen de farmaceutische ondernemingen, tegen 75,4 in 1990. Verklaring hiervoor ligt in het specifieke karakter van de farmaceutische industrie. Enerzijds stelt het onderzoek hoofdzakelijk bedienden te werk (meestal met een hogere opleiding). Anderzijds worden een belangrijk aantal personen ingezet in het kader van de informatieopdracht van de farmaceutische ondernemingen. Deze informatieopdracht ligt in het verlengde van het onderzoek, aangezien de informatie hoofdzakelijk gebaseerd is op kennis opgedaan tijdens het onderzoeks- en ontwikkelingsproces.

Een verklaring voor de globale aantrekkelijkheid van de sector ligt ongetwijfeld in de toegevoegde waarde voor de samenleving. Geneesmiddelen dragen bij tot een verbetering van de levenskwaliteit. Samen met de professionaliteit van de artsen blijven zij de goedkoopste zorgmiddelen om de patiënten bij te staan.

Vandaag is de farmaceutische industrie de grootste private investeerder in wetenschappelijk onderzoek in België. In 2002 investeerde de farmaceutische industrie in België 1.279 miljoen euro in fundamenteel onderzoek, zes keer meer dan in 1990. Dit onderzoek wordt in hoofdzaak gefinancierd met eigen middelen (in andere onderzoeksintensieve sectoren is het aandeel van de overheid in financiering veel groter). Maar liefst 3.500 onderzoekers zijn rechtstreeks afhankelijk van deze private researchinvestering en in de arbeids-en kapitaalintensieve studies waarin België koploper is zijn nog eens 8.000 arbeidsplaatsen met research verbonden.


Paul Willems
 

© Vivat.be 2020