Babyboomers in de schijnwerpers

Het regent tegenwoordig boeken en onderzoeken over vijftigplussers. Seks, consumptie, reizen, internet, gezondheid: alles willen ze weten. Het lijkt wel of de senioren, en niet de jeugd, de toekomst toebehoort.


Trendwatcher Herman Konings verricht met zijn Antwerpse ‘toekomstonderzoeksbureau’ (de naam zegt het al) onderzoek naar trends en ontwikkelingen die in de toekomst het maatschappelijk leven zullen bepalen. De babyboomers, 50- tot 65-jarigen, zijn volgens hem echte cultuurconsumenten, mensen die met volle teugen willen genieten van het leven, nooit oorlog of schaarste hebben gekend en rijk genoeg zijn om zich al die culturele evenementen te kunnen veroorloven.

Konings noemt de senioren, excuseer: medioren (een lelijk nieuw woord) zelfs ‘verwaand en verwend’. Ze zouden zich ook bij voorkeur identificeren met dertig- en veertigjarigen en hebben een hekel aan reclame met grijze haren. In Vlaanderen zouden ze met ongeveer 1,1 miljoen zijn, een doelgroep die geen enkele adverteerder of organisator links kan laten liggen. Want daar draait het in de meeste onderzoeken natuurlijk om: de vijftigplussers als potentiële doelgroep van reclame, ook voor cultuur.

Gilbert De Swert, het hoofd van de ACV-studiedienst, schreef een essay over werk, pensioen en gezondheidszorg: 50 grijze leugens. Over vergrijzing en langer werken. U hoort hem al komen: hoe moet het nu verder met ons systeem van sociale (on)zekerheid? De Swert gewaagt van een ‘grote natuurramp die ons land vanaf 2010 gaat treffen, wanneer de babyboomers massaal met pensioen gaan en de bevolking op arbeidsleeftijd zienderogen slinkt.’ Ironisch bedoeld, voor alle duidelijkheid. De auteur vindt dat het hele dossier gedramatiseerd en gekarikaturiseerd wordt. ‘Verrimpeling leidt versimpeling.’ Gilbert De Swert speelt graag met taal.

Maar hij pakt ook uit met concrete cijfers, die ondermeer aantonen dat de sociale zekerheid wel degelijk betaalbaar kan blijven en dat er nog altijd een grote reserve is van jonge werklozen. De Swert droomt van een ‘leeftijdloze maatschappij’, waar niemand nog beoordeeld zou worden op zijn of haar leeftijd, en kijkt vooruit naar 2030 en zelfs 2040, als het aantal gepensioneerden weer zou gaan dalen. Goed geschreven, spitant en informatief, een boekje dat nieuwe hoop biedt.

Gilbert De Swert – 50 Grijze Leugens. Over vergrijzing en langer werken. (Van Halewyck, Leuven, 158 p, € 12.50

Lees meer op Vivat.be

  • Hoe Canada de vergrijzing opvangt
  • Pensioenen in België
© Vivat.be 2020