Aanvullende pensioenen werknemers pas vanaf 60 jaar uitbetaald

Sinds 15/11/2003 mogen geen aanvullende pensioenplannen meer opgesteld worden die toelaten dat werknemers vóór hun 60ste verjaardag uitbetaald worden. Bovendien kunnen enkel nog individuele pensioentoezeggingen gedaan worden als alle werknemers van de betrokken onderneming toegang hebben tot een collectief pensioenplan. Dat zijn de belangrijkste gevolgen van de publicatie van 7 uitvoeringsbesluiten bij de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP).


Met deze besluiten is de laatste belangrijke kaap gerond, zodat de WAP in werking kan treden op 1 januari 2004. De WAP is in de vorige regeerperiode uitgewerkt door minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers toegang hebben tot een aanvullend pensioen. Daarom voorzag de wet dat een ondernemer niet zomaar aanvullende pensioenen kan aanbieden aan individuele werknemers. De precieze regels in dit verband zijn nu vastgesteld in een uitvoeringsbesluit.

Vandenbroucke wil met de WAP ook verhinderen dat aanvullende pensioenen een stimulans zijn om mensen sneller met pensioen te sturen. Aanvullende pensioenen waren tot voor kort immers een aantrekkelijk instrument in het kader van herstructureringen en bedrijfssluitingen. Daarom legt de WAP een minimumleeftijd op voor de uitbetaling van aanvullende pensioenen. In de eerste zes maanden na de publicatie van de WAP was dit 58 jaar, sinds 15 november 2003 bedraagt de minimumleeftijd 60 jaar. De regel geldt wel enkel voor plannen die vanaf nu afgesloten worden. Voor lopende plannen is voorzien dat de minimumleeftijd pas ingaat op 1 januari 2010.

Met de publicatie van de besluiten zijn de belangrijkste formaliteiten voor de uitvoering van de WAP vervuld. In de komende weken zullen wel nog twee besluiten verschijnen over het toezicht op pensioenfondsen en over de zogenaamde "multi employer"-pensioenfondsen. Dat zijn fondsen die door verschillende bedrijven of door een hele sector opgericht worden.

Bron : Persbericht Frank Vandenbroucke van 17 november 2003

Paul Willems

© Vivat.be 2020