Aan de slag als zelfstandige? Zo start u zorgeloos uw zaak

Hoe snel en eenvoudig als freelancer aan de slag gaan of uw zaak opstarten? Een sociaal-secretariaat biedt de nodige begeleiding en ondersteuning voor het berekenen van de sociale bijdragen. In dit artikel leest u wat een sociaal-secretariaat kan betekenen. Dit artikel kwam mee tot stand in samenwerking met https://www.sociaal-secretariaat-belgie.be/.

Freelancer? Dit kan een sociaal-secretariaat voor u betekenen

Elke freelancer is verplicht om zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. In tegenstelling tot werknemers van wie de werkgever de sociale zekerheid voor hen regelt. Het sociaal secretariaat bedient hier zelfstandigen met het betalen van de sociale bijdragen aan de Belgische overheid. In ruil daarvoor heeft u dezelfde sociale rechten als bedienden en arbeiders.

 • 1. Berekenen van de sociale bijdragen per kwartaal
  De belangrijkste taak van het sociaal secretariaat is om de driemaandelijkse socialezekerheidsbijdragen te berekenen op basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Het sociaal secretariaat neemt deze taak over om het de zelfstandige makkelijker te maken.
 • 2. Op orde houden van uw sociale en andere administratie
  Uw sociaal verzekeringsfonds zorgt er niet alleen voor dat u uw sociale verplichtingen correct nakomt, maar zorgt ook voor de sociale rechten. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vakantiebijslagen en de terugbetalingen bij een bezoek aan de huisarts. Dit zijn allemaal administratieve verplichtingen die het sociaal secretariaat regelt.
 • 3: Sociale verzekering
  Het sociaal secretariaat regelt ook uw sociale verzekering. U heeft recht op een aanvullende sociale verzekering bij een faillissement. Andere verzekeringen zijn bijvoorbeeld voor zelfstandige vrouwen, zij krijgen een bevallingsbijstand.

Is aansluiten bij een sociaal-secretariaat verplicht?

Lid worden van het sociaal secretariaat is niet verplicht. Het is een eigen keuze om zich aan te sluiten bij een sociaal-secretariaat. Toch kan het heel wat administratieve last wegnemen.

Eenmanszaak of vennootschap? Dan mag u het volgende verwachten

Wilt u als zelfstandige beginnen, dan bestaat er de keuze uit verschillende ondernemingsvormen. Een eenmanszaak of vennootschap opstarten? Hieronder sommen we op wat er allemaal bij komt kijken :

Eenmanszaak

De eenmanszaak is verreweg de eenvoudigste vorm: de opstart voorwaarden zijn het laagst en de boekhouding is eenvoudig. Om met een eenmanszaak te beginnen, moet u drie dingen doen:

 • 1. Ondernemingsnummer verkrijgen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • 2. Activeer uw ondernemingsnummer als btw-nummer
 • 3. Sluit u aan bij het sociaal verzekeringsfonds: Als zelfstandige bent u verplicht zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschap

Als u niet als eenmanszaak een onderneming wilt starten, dan is er ook een vennootschap. Er zijn verschillende soorten vennootschappen, de verschillen weerspiegelen zich in de beleidsontwikkeling, boekhouding, belastingstelsels en verantwoordelijkheden.
 

 • 1. Maak een financieel plan
  Voor een NV (Naamloze Vennootschap), BV (Besloten Vennootschap) of CV (Coöperatieve Vennootschap) moet een financieel plan opgemaakt worden en ingediend worden bij de notaris.
  Het financieel plan geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor minimaal twee jaar. Hierin wordt bewezen dat de vennootschap over voldoende middelen beschikt om onder normale omstandigheden te werken en te overleven.
   
 • 2. Opstellen van de statuten
  De statuten van de vennootschap verwijzen naar de oprichtingsovereenkomst van de vennootschap met betrekking tot:
  - Identificatie oprichter
  - Bedrijfsnaam en doel
  _ Regelingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders
  - Andere regels
   
 • 3. Bankattest
  De notaris kan de vennootschapsakte pas opstellen na ontvangst van het bankattest. Het bankcertificaat is het door de financiële instelling afgegeven bewijs dat de benodigde vestigingsgelden op de rekening-courant zijn gestort op naam van de op te richten onderneming.
   
 • 4. Stel een oprichtingsakte op
  De oprichtingsakte van de vennootschap moet worden ingeschreven op de maatschappelijke zetel van de FOD Financiën. U moet de oprichting van de vennootschap aangeven door een uittreksel van het oprichtingscontract van de vennootschap in te dienen bij de burgerlijke stand van de vennootschapsrechtbank. Dit dient te gebeuren binnen 15 dagen na ondertekening van het definitieve contract (contractdatum).
   
 • 5. Leg een aandelenregister aan
  Aandelenregisters moeten opgezet worden in NV, BV en CV.
   
 • 6. Sociaal verzekeringsfonds
  De aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds is verplicht bij het opstarten van een vennootschap.
© Vivat.be 2020