20ste Open Bedrijvendag brengt ode aan hernieuwbare energie

Op zondag 3 oktober vindt de Open Bedrijvendag plaats. In Vlaanderen is het evenement aan zijn 20ste editie toe. Dit jaar treedt de Organisatie voor Duurzame Energie toe als partner om op passende wijze het centrale thema, hernieuwbare energie, vorm te geven.


ODE Vlaanderen, de Organisatie voor Duurzame Energie, is dit jaar partner van de Open Bedrijvendag. Als overkoepelende organisatie van en voor bedrijven uit de hernieuwbare energiesector biedt ODE haar leden gespecialiseerde informatie aan, volgt het beleid op en doet voorstellen voor een stabiele uitbouw van de duurzame energieproductie in Vlaanderen. De coördinatie en organisatie van de diverse technologieplatformen (warmtepompen, windenergie, zonnestroom en bio-energie) staat daarbij centraal.
 
Een warmtepomp benut warmte uit de natuur voor verwarming van onze woning en voor de bereiding van sanitair warm water. Een warmtepomp onttrekt haar energie voor 70 à 80% uit de omgeving (water, grond, lucht). De rest wordt geleverd door de elektrische energie die de warmtepomp aandrijft. Het Warmtepomp Platform organiseert deze sector, waar bedrijven en organisaties overleggen en werken aan een markt voor kwalitatieve warmtepompen.

Windturbines kunnen een belangrijke en propere bijdrage leveren aan onze energievoorziening. In Vlaanderen zijn er bijna 150 windturbines. Deze produceren elektriciteit voor meer dan 130.000 gezinnen. De meeste windturbines staan opgesteld langs bestaande infrastructuur zoals havens, autostrades, dijken... VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie behartigt binnen ODE de belangen van de bedrijven die hier rond actief zijn.
 
Fotovoltaïsche zonne-energie maakt stroom uit licht - zowel bij direct zonlicht als bij licht uit een bewolkte hemel. Volgens een internationale studie is het technisch mogelijk om in België zowat 30% van het totale elektriciteitsverbruik uit zonnepanelen te halen. Daarmee is deze energie een van de belangrijkste duurzame technieken voor nu en later. BelPV is de sectororganisatie voor zonnestroom binnen ODE.

Bio-energie wordt gewonnen uit organisch materiaal (planten, bomen of dierlijke mest). Planten en bomen halen door groei en nieuwe aanplant evenveel CO2 uit de lucht als er bij verbranding weer vrijkomt. Het totale proces is dus CO2-neutraal. Biomassa wordt ingedeeld in twee belangrijke groepen: energieteelten (energiegewassen zoals suiker, zetmeel of oliehoudende gewassen) en organische fracties van diverse soorten afval. Het Bio-energieplatform is binnen ODE actief rond deze bedrijfssector.
 
Meer informatie?

www.openbedrijvendag.be

www.ode.be

© Vivat.be 2020