Wordt jouw gemeente energiekampioen?

Op 1 oktober start de Energiekampioenwedstrijd 2011 en kunnen gemeenten strijden voor de eerste positie. APERe en Bond Beter Leefmilieu, organisatoren van het energiekampioenschap, moedigen de gemeenten aan om deel te nemen en hun burgers het goede voorbeeld te geven.


Gemeenten staan dicht bij de burgers en kunnen deze beïnvloeden om zuinig met energie om te gaan. Daarom moeten ze eerst het goede voorbeeld geven. Dit is de mening van APERe (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) en Bond Beter Leefmilieu, organisatoren van het Energiekampioenschap 2011.

"Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet al onze energie in 2050 duurzaam zijn. Die enorme uitdaging kunnen we enkel tot een goed einde brengen als iedereen meewerkt. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn perfect geplaatst om te inspireren en aan te zetten tot actie met campagnes, premies en informatie over energiebesparing", vertelt Bernard Govaert van Bond Beter Leefmilieu.

De wedstrijd loopt tot februari. De gemeenten hebben dus vijf maanden om een duurzaam energiebeleid uit te voeren en de hernieuwbare energieproductie op hun grondgebied uit te breiden. Ze krijgen daarvoor technische ondersteuning, een overzicht van hun gemeentelijke energieproductie en toegang tot extern advies.

Kan je als inwoner helpen? Natuurlijk! Je kan je gemeente steunen met een stem via www.energiekampioen.be. Je maakt tegelijkertijd kans op mooie prijzen zoals hernieuwbare energie-installaties, gespecialiseerd juridisch advies, enzovoort.

Doet je gemeente niet mee aan het kampioenschap? Dan nog kan je helpen, want eenmaal 1 % van haar inwoners een stem heeft uitgebracht, wordt deze gemeente vriendelijk uitgenodigd door de organisatoren om deel te nemen. Dus stemmen maar!

www.energiekampioen.be

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020