Welke boreling zal Belg worden?

Moet het kind in België geboren zijn of worden? Moeten de ouders van de boreling in België wonen of gewoond hebben? Moeten zij zelf de Belgische nationaliteit hebben? De nodige toelichting bij de aspecten van het Wetboek van de Nationaliteit die hierop betrekking hebben.

 


Elke kind dat geboren wordt uit een Belgische moeder of vader bezit de Belgische nationaliteit vanaf de dag van zijn of haar geboorte. Een Belgisch kind dat geboren wordt in het buitenland kan een andere nationaliteit verkrijgen indien de wetgeving van het land in kwestie dit toestaat (cf. ambassades of consulaten).

Krijgt ook de Belgische nationaliteit : een kind dat in België geboren wordt uit een ouder die zelf geboren is in België en hier gedurende de vijf jaar die aan de geboorte voorafgingen zijn hoofdverblijfplaats had.

Ook een kind dat in België geboren is en waarvan de ouders voordat het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt een aanvraag indienen om het kind de Belgische nationaliteit te verlenen, krijgt de Belgische nationaliteit. De aanvragers (ouders) moeten wel hun hoofdverblijfplaats in België hebben en dit al gedurende de tien jaar die aan de aanvraag voorafgingen. Het kind moet al vanaf zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats in België hebben. Deze aanvraag moet ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van het kind.


Philippe Allard

 

© Vivat.be 2020