Vrouwenbeweging KAV lanceert 'Knelpuntenboek Echtscheiding'.

Na 10 jaar Adviesdiensten voor huwelijksrecht vond men het tijd om een eerste balans op te maken en de opgedane ervaringen rond de problematiek van echtscheidingen in boekvorm te laten verschijnen. Naast een overzicht van de evoluties in de werking tijdens deze tien jaar wordt tevens ruim aandacht besteed aan de belangrijkste knelpunten bij echtscheiding en worden een aantal eisen geformuleerd om tot een betere bescherming van uit de echt gescheiden mensen te komen.

 


De knelpunten bij echtscheiding werden vergaard door een onderzoek bij maar liefst 8400 adviesvragers. Het sterk groeiende aantal echtscheidingen zorgt er tevens voor dat steeds meer mensen met deze problematiek geconfronteerd worden. Tot de belangrijkste moeilijkheden behoren maatschappelijke en juridische knelpunten.

Tot de maatschappelijke knelpunten rekent men de gewijzigde gezinssituatie na de echtscheiding. De hoge rekeningen voor rechtsbijstand door een advocaat en de zeer gebrekkige kennis van de rechten en plichten van gehuwden vormen andere belangrijke problemen. Verder doen er zich juridische problemen voor met betrekking tot de afdwingbaarheid van alimentatiegeld en de wettelijke uitwerking van co-ouderschap.

Ook op het vlak van de sociale zekerheid kunnen zich problemen voordoen. Co-ouderschap kan leiden tot lagere uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en invaliditeit. Werkloze personen komen moeilijk rond en kunnen soms hun ziekteverzekering niet meer betalen. Dit kan in sommige gevallen tot schrijnende toestanden leiden wanneer deze persoon bijvoorbeeld in het ziekenhuis dient opgenomen te worden.

Een ander belangrijk knelpunt stelt zich op het vlak van de personenbelasting, omdat de feitelijke scheiding aanvankelijk nog betwist kan worden door de fiscus (vooral bij co-ouderschap). Mensen die uit de echt scheiden hebben vaak al een lange lijdensweg achter de rug, want niet alle koppels gaan in alle vriendschap uit elkaar. Deze mensen worden daarna nog eens geconfronteerd met nieuwe problemen, die ze het hoofd moeten bieden. In dit boek wil men deze mensen de hand reiken, maar ook een aantal eisen formuleren naar de overheid toe. Men wil tot oplossingen komen om mensen die uit de echt scheiden beter te wapenen en te beschermen.
 

 

Voor meer informatie en om het boek te bestellen kun je terecht bij :

Kries CLAEYS
directeur persdienst KAV vzw
Poststraat 111
1030 Brussel
Tel. 02/220 30 79
E-mail:

kries.claeys@kav.bePaul Willems

© Vivat.be 2020