Vrouwen en mannen zijn niet gelijk

Mannen en vrouwen zijn wel gelijkwaardig maar zeker niet gelijk. Gelijke kansen, OK maar hou alstublieft ook een beetje rekening met de natuur van beide geslachten. Wie gelijkheid aanmoedigt, zou ook wel eens het sociaal isolement kunnen versterken.


De manier waarop de gelijkheid van de seksen wordt aanmoedigt boven hun gelijkwaardigheid leidt tot een verscherping van het sociale isolement. In een hecht sociaal stamverband wordt een paar met problemen opgevangen door de omgeving, de man door de andere mannen, de vrouw door de andere vrouwen. Het sociaal isolement maakt dat ze nu tegenover elkaar staan met biogrammatisch tegengestelde en onverenigbare eigenschappen.

Door de twee communicatiestijlen constant te willen mengen, verliezen ze beiden aan effectiviteit en worden de nadelige kanten ervan nog uitvergroot. Het is dan ook godgeklaagd dat er onder het mom van gelijkheid van rechten in Europa stemmen opgaan om unisex (service)clubs buiten de wet te zetten. Gescheiden sociaal tijdverdrijf voor mannen en vrouwen is essentieel. De vanzelfsprekendheid waarmee alle professionele en sociale activiteiten nu door de overheid verplicht gemengd worden, zal om puur biogrammatische redenen in de toekomst ongetwijfeld in vraag gesteld worden.

Het is een volstrekt foute keuze om de gelijkheid tussen man en vrouw te promoten in zover dat die de gelijkwaardigheid ondermijnt. Mannen en vrouwen zijn nièt gelijk en kunnen pas door dezelfde deur der gelijkwaardigheid als ze hun onderlinge verschillen erkennen en ermee leren omgaan.

Het gelijkheidsprincipe en het echtscheidingsrecht (83% van de eenoudergezinnen bestaat uit een moeder met haar kinderen) hebben ook een ingrijpende vervrouwelijking van de moraal tot gevolg, én van de mannen zelf. Mannen durven geen man meer zijn, tenzij onder mannen. Vrouwen taxeren elkaar op de trouw van hun man, en daar is de man slechts in eerste instantie het slachtoffer van. De boemerang komt, dikwijls eerst via de kinderen, met versterkte kracht terug bij de vrouw, die zo in een emotioneel isolement terecht komt. (JH)

 

 

© Vivat.be 2020