Woon jij in een groendakgemeente?

Groen- of vegetatiedaken zijn daken met hoge natuurlijke isolatiekracht waarvan de bedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Groendaken zijn traditioneel plat of lichtjes hellend (35° maximum). Wie weet verleent jouw gemeente steun om er zelf aan te beginnen.Dakvegetatie en -tuintjes in stedelijke omgevingen vormen een welgekomen aanvulling van de vaak schrale groene zones. Ze geven een woonbuurt een groene toets en bezorgen extra leefruimte voor fauna en flora. Ze helpen bovendien mee stofdeeltjes uit de atmosfeer te filteren.

Een groendak, dat scheelt een flinke slok op de borrel

Door te investeren in dakvegetatie bezuinig je op verwarming.  Klassieke daken warmen in de zomer op tot 65 °C en zakken 's winters vaak tot onder het nulpunt. Een groendak vertoont temperaturen die steevast schommelen tussen de 10 en de 25 °C. Hierdoor lekt er minder warmte bij vriesweer en blijven de temperaturen binnenshuis koel genoeg tijdens hittegolven.

Door natuurlijke absorptie en drainage van neerslag belandt enkel het overtollige regenwater in de riolen. Bij hevige stortregens speelt een groendak dus deels de rol van stormbekken. Daarnaast heeft natuurlijke dakbedekking ook een geluidsisolerend en brandwerend effect.

 

Hoe zwaarder, hoe beter

Een groendak kent de volgende standaardopbouw in 4 lagen. Voor de waterdichte en wortelbestendig onderlaag worden voornamelijk synthetisch rubberen folies gebruikt. Daarop komt een drainagelaag (bijvoorbeeld kunststof of kleikorrels) en daar bovenop een voedingslaag (of substraatlaag). De vegetatie als dusdanig vormt ten slotte de bovenlaag en kan bestaan uit vetplantjes kruiden, mos en/of gras. Maar ook uit struiken en bomen.

De aanschafkosten voor een groendak liggen relatief hoog. Daar staat tegenover dat de dakvegetatie langer meegaat dan een klassiek dak en ook nog eens gerecycled kan worden. De voordelen op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn sterk afhankelijk van het soort groendak. Hier geldt de regel 'hoe zwaarder, hoe beter'. Een grasdak met dikke substraatlaag of een daktuin zal dus garant staan voor het grootste woongenot annex bezuiniging.


Geeft jouw gemeente streepjes dakgroen een streepje voor?

Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven, zijn er subsidies voorzien via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. Gemeenten die deze overeenkomst ondertekend hebben, kunnen aan hun inwoners subsidies geven voor de aanleg van een groendak. Het subsidiereglement kan verschillen van gemeente tot gemeente. Opgelet: het subsidiëren van groendaken is in Vlaanderen geen verplichting maar een vrijwillig engagement. Niet iedere gemeente biedt dus een subsidie aan.

Gemeentelijke premies komen overeen met de totale kostprijs van de aanleg indien deze minder dan 31 euro per m2 bedraagt. Voor aanlegkosten daarboven bedraagt de premie minstens 31 euro per m2.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kan je het best aankloppen bij de gemeentelijke milieudienst.

Adressen van provincies, steden en gemeenten

Agentschap voor Natuur en Bos

 

© Vivat.be 2020