Vormt de vogelpest een gevaar voor de volksgezondheid?

Wegens de groeiende bezorgdheid bij de Belgische bevolking naar aanleiding van het overlijden van een Nederlandse dierenarts, wellicht ten gevolge van de vogelpest, heeft Minister van Volksgezondheid Jef Tavernier een informatie- en preventiecampagne opgestart. Hierbij wordt nogmaals beklemtoont dat de vogelpest geen gevaar vormt voor de
consument. Enkel mensen die rechtsreeks in contact kwamen met de ziekte, bijvoorbeeld bij de opruiming van besmette kippenkwekerijen, dienen extra maatregelen in acht te nemen.

 


Wat is vogelpest en welk gevaar is er voor de mens?

Het is misschien wel opportuun even een kleine toelichting bij deze ziekte te geven. Vogelpest of aviaire influenza is een zeer besmettelijke dierenziekte die door een virus verspreid wordt en pluimvee en bepaalde vogelsoorten treft. De ziekte leidt zeer snel tot sterfte en de besmetting wordt verspreid door direct contact met zieke dieren of dragers van dit griepvirus of door contact met besmet materiaal en uitwerpselen. Ook besmetting via de lucht is soms mogelijk, bijvoorbeeld door de verbranding van besmette dieren in de omgeving.

Het virus dat momenteel de pluimveesector teistert, levert normaal slechts een verwaarloosbaar risico voor de mens. Er kunnen oogontstekingen door veroorzaakt worden en in sommige gevallen vertonen mensen die intensief met besmette dieren of materiaal in contact zijn geweest griepverschijnselen. Het gaat in dit geval om de houders van pluimvee, dierenartsen en ruimers van besmette kippenkwekerijen. 18 mensen die in Nederland totnogtoe door het virus geïnfecteerd werden, kregen last van een oogontsteking, die na enkele dagen normaal verholpen wordt. Bij een dierenarts trad een ernstiger ziekteverloop op met een longontsteking, waaraan hij intussen overleed. Deze besmette mensen waren in de regel rechtstreeks in contact gekomen met besmette kippen of materiaal. Slechts in een drietal gevallen zou het virus van mens op mens overgegaan zijn.
 

Preventie en behandeling

Het Ministerie van Volksgezondheid kondigde een tweetal maatregelen af, maar blijft benadrukken dat wie niet rechtsreeks bij de ruiming van besmette bedrijven betrokken was of deze bedrijven niet betrad, geen enkel risico loopt. De eerste maatregel betreft de mensen die met de dieren van het besmette bedrijf in Meeuwen-Gruitrode in contact zijn geweest. Men zal hen persoonlijk contacteren en antivirale geneesmiddelen verstrekken. Mensen die bij de ruiming van de bedrijven in de bufferzone van drie kilometer betrokken waren, kunnen op beide oren slapen. Er werden immers geen besmette dieren aangetroffen.

De tweede maatregel voorziet in preventieve handelingen voor mensen die in de komende weken met besmette dieren in contact zouden kunnen komen (in de regel dus enkel dierenartsen, pluimveehouders en ruimers in risicozones). Zij krijgen preventief een antiviraal middel voorgeschreven en worden aangemaand beschermende kledij te dragen (neusmondmasker, beschermende oogbrillen, speciale kleding). Daarenboven moeten ze een griepvaccin toegediend krijgen om te vermijden dat er een risico bestaat dat het contact tussen de vogelpest en de menselijke griep zou leiden tot de creatie van een nieuw griepvirus. Dit griepvaccin beschermt de mens niet tegen de vogelpest, maar is dus essentieel om te vermijden dat er een gevaarlijke variant van de menselijke griep zou ontstaan. Ook mensen die in het beschermingsgebied van 1 kilometer rond een besmet bedrijf wonen moeten een griepvaccin toegediend krijgen. Wie geen griepvaccin haalt en geen antivirale geneesmiddelen inneemt, wordt uitgesloten van de ruimingwerken. Verder moeten mensen die griepverschijnselen vertonen wegblijven van pluimvee en pluimveebedrijven. Wie met zieke dieren in aanraking is geweest en pas later griepverschijnselen vertoont moet onmiddellijk een arts raadplegen.
 

Mogen we nog kip, gevogelte en eieren consumeren?

Het Ministerie van Volksgezondheid beklemtoont dat er geen enkel probleem is met deze producten in de winkel. Besmette dieren worden immers vernietigd en komen niet in de voedselketen terecht. Voor alle zekerheid geeft men de raad van alles goed te bakken of te koken en voorlopig geen rauwe eieren in mayonaise te verwerken, maar dit is niet echt nodig.
 

Bijkomende informatie

De Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid heeft een centraal informatiepunt geopend waar mensen met vragen terecht kunnen.

Infolijn voor het publiek : 0800/13550
Infolijn voor professionele pluimveehouders : 02/208.41.27

Er werd ook voor een webstek met aanvullende informatie gezorgd :

www.health.fgov.be.

Deze informatie werd in samenwerking met het
Voedselagentschap
opgesteld.


Bron : Persbrieven Jef Tavernier, minister van Volksgezondheid, van 19 en 21 april 2003.


Paul Willems

© Vivat.be 2020