Let op voor invasieve planten!

Als je een tuinliefhebber bent, pas dan op: misschien groeit er in je tuin wel een invasieve plant!
Wat zijn invasieve planten? Het zijn planten die door de mens geïntroduceerd werden (vrijwillig of toevallig) buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Het gaat over exotische soorten zoals de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Maar er zijn er nog vele andere …

Deze planten verspreiden zich in de natuur op een exponentiële manier en brengen ernstige problemen met zich mee, vooral op het vlak van milieu. Ze worden aangetroffen in steden, bossen, grasland, waterrijke gebieden en vele andere ecosystemen. Kijk in je tuin, misschien groeien er daar Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), rimpelroos (Rosa rugosa) of aardperen (Helianthus tuberosus)?

Invasieve planten worden inderdaad gecommercialiseerd en aangeplant ondanks de schade die ze kunnen toebrengen aan het milieu. Waarom? Omdat het probleem redelijk onbekend blijft buiten het wetenschappelijk milieu.

Het AlterIAS-project, ondersteund en gecofinancierd door de Europese Commissie, informeert en sensibiliseert zowel professionelen als tuinliefhebbers over de thematiek. Op hun website www.alterias.be vind je de zwarte lijst van invasieve planten en kan je ze op deze manier ook vermijden. Alterias vraagt voorkeur te geven aan niet-invasieve planten (kijk naar de lijst alternatieve planten) en geen tuinafval dat invasieve planten bevat in de natuur of in waterwegen te werpen ...

Plantenkwekers, tuinbouwers, beheerders van openbaar groen, tuinaanleggers, maar ook gewoon tuinliefhebbers kunnen allen dankzij preventieve maatregelen het probleem aanpakken en onze biodiversiteit beschermen.

Meer informatie?

www.alterias.be

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020