Ik geef leven aan mijn planeet

De biodiversiteit is in gevaar: momenteel verdwijnen soorten met een alarmerende snelheid. Leerkrachten die op zoek zijn naar nuttige projecten kunnen vanaf het nieuwe schooljaar terecht op een gloednieuwe educatieve website met informatie over biodiversiteit, opdrachten voor verschillende leerniveaus en interactieve toepassingen.

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen op aarde en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, en nog veel meer. Zet je in voor het leven in al zijn vormen. Op de website van Ik Geef Leven Aan Mijn Planeet vind je vanaf september 2010 een reeks nuttige projecten waaraan scholen en leerlingen kunnen deelnemen.


Hierbij drie voorbeelden van projecten.

Ik word ambassadeur van het leven: Jij bent alvast overtuigd van het levensgrote belang van biodiversiteit en van de noodzaak om je er voor in te zetten. Maar stel je voor dat elke voorvechter voor biodiversiteit op zijn beurt vijf of tien of ... nieuwe voorvechters aanbrengt, dan is de biodiverse trein helemaal vertrokken!

Ik composteer: Maak je eigen natuurlijke meststof door keukenresten, takken, bladeren en maaisel te composteren: door de aarde te voeden, kan je je eigen groenten en fruit telen. Compost is even efficiënt als kunstmatige meststoffen, doet de vuilniszak krimpen en is bovendien gratis!

Ik koop inspirerende cadeau’s: Waarom geen educatieve cadeautjes over natuur (biodiversiteit) kopen voor je kinderen en/of kleinkinderen? De liefde voor de natuur kan je niet vroeg genoeg meegeven want de kinderen van vandaag zijn de actoren van morgen. Maar je kan er ook anderen een plezier mee doen: ook papa en mama, je grootouders of je maten spelen graag een spelletje mee (al geven ze het misschien niet meteen toe).

De tientalle andere projecten, tips en ideeën staan netjes op een rij op de website

ikgeeflevenaanmijnplaneet.be


Je vindt er ook een
interactieve toepassing in beeld en klank
die je toelaat de biodiversiteit vanuit je klas te ontdekken en te bespreken met je leerlingen.

 

© Vivat.be 2020