Kind en Gezin

Sinds begin maart 2003 beschikt de organisatie Kind en Gezin over een nieuwe interactieve portaalsite, waar (groot)ouders met vragen terecht kunnen over de opvoeding, veiligheid, voeding, kinderopvang en verzorging van baby, peuter of kleuter. Kind en Gezin selecteerde vanuit haar jarenlange ervaring onder meer een duizendtal vragen waarop een antwoord wordt gegeven. Er is ook een luik voorzien voor artsen en paramedici.


Kind en Gezin ontstond in 1986 toen de verantwoordelijkheid voor kinderzaken overgeheveld werd van het federale niveau naar de gemeenschappen. Tot dan stond het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn in voor deze materie. Kind en Gezin bouwde voort op deze traditie en ontpopte zich in geen tijd tot de gesprekspartner voor toekomstige en kersverse (groot)ouders, die hier sindsdien objectieve informatie kunnen verkrijgen over alles wat met kinderen te maken heeft. De dienstverlening is trouwens gratis en de drempel wordt zo laag mogelijk gehouden.

Kinderopvang en Inspectie

Kinderopvang is een belangrijk werkingsterrein van Kind en Gezin. De inspectiedienst controleert alle opvanginitiatieven, die erkend zijn door, onder toezicht staan van of zich melden bij Kind en Gezin. Deze taak wordt waargenomen door inspectieambtenaren in dienst van Kind en Gezin. Zij gaan de kwaliteit van de dienstverlening van opvanginitiatieven na, zetten aan tot kwaliteitsverbetering en volgen de evolutie in deze sector op de voet. Voor opvanginitiatieven die zich enkel melden bij Kind en Gezin, maar niet erkend zijn door of onder toezicht staan van de organisatie, beperkt de controle zich tot het nagaan van mogelijke klachten die ingediend werden bij de Klachtendienst van Kind en Gezin.

De Klachtendienst van Kind en Gezin

Bij de Klachtendienst kan je terecht met klachten over de dienstverlening van Kind en Gezin en over personen of instellingen die erkend zijn door of werken voor Kind en Gezin. Je kan een klacht best schriftelijk overmaken aan Kind en Gezin : per brief, per fax, per e-mail of via de speciaal daarvoor ontworpen klachtenkaarten, die verkrijgbaar zijn bij de provinciale en regionale afdelingen.

De Klachtendienst evalueert en onderzoekt de klachten, en kan vervolgens overgaan tot het verstrekken van advies aan de betrokken instelling of persoon. De Klachtendienst kan eventueel ook als bemiddelaar optreden. Indien de klacht buiten de bevoegdheid valt van Kind en Gezin, wordt deze doorverwezen naar bevoegde instellingen. Zo worden in geval van ernstige klachten (kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik) de bevoegde gerechtelijke instanties op de hoogte gebracht.

De Klachtendienst houdt zich enkel bezig met klachten en niet met vragen om informatie over de dienstverlening. Met deze vragen kan je terecht in de provinciale afdeling. Vragen over kinderopvang kunnen gesteld worden via de Kinderopvanglijn (078 150 100) of via e-mail :

kinderopvang@kindengezin.be
.

De nieuwe website

Zoals we al aangaven in de inleiding kunnen (groot)ouders met vragen terecht op de

nieuwe portaalsite van Kind en Gezin
. De informatie zal voortdurend aangevuld worden. Er is dus ook een luik voorzien voor artsen en paramedici, die vanaf de site de VACC-bank (met vaccinatiegegevens van kinderen) kunnen consulteren.

Meer informatie

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Telefoon: 02 533 12 11
Fax: 02 534 13 82
E-mail:

communicatie@kindengezin.be

Klachtendienst Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
telefoon: 02 533 14 14
fax: 02 534 14 48
E-mail:

klachtendienst@kindengezin.be

Paul Willems

© Vivat.be 2020