Je lichaam aan de wetenschap schenken.

Kan je nog van nut zijn na je overlijden? Natuurlijk... bijvoorbeeld door je lichaam "aan de wetenschap" af te staan. Men moet deze wil wel duidelijk te kennen geven voor het overlijden...
 


Indien een persoon zijn lichaam na zijn dood wenst af te staan aan de wetenschap, dient deze rechtstreeks contact op te nemen met de universiteit van zijn keuze. De persoon in kwestie zal deze wens duidelijk moeten maken door een document (handgeschreven) in te vullen en vervolgens te dateren en te ondertekenen. Een kopie dient hij of zij voor zichzelf te bewaren en het origineel moet opgestuurd worden naar de universiteit van zijn of haar keuze.

De universiteit zal de donor daarna een ontvangstbewijs overmaken of een formulier dat de donor aan zijn identiteitskaart kan hechten opdat de familie of erfgenamen op de hoogte zouden zijn in geval van plots overlijden. Na de dood van deze persoon zullen de nabestaanden de gemeentelijke overheid op de hoogte stellen van de wens van de overledene door de kopie van het document over te maken waarin de overledene zijn wens heeft geuit om zijn lichaam af te staan aan de wetenschap.

De universitaire ziekenhuizen moeten zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden. Het overbrengen van het stoffelijk overschot moet binnen de 48 uur na het overlijden geschieden. De ziekenhuizen aanvaarden enkel de lichamen van mensen die in België overlijden en lichamen die niet aan een autopsie werden onderworpen.

Het lichaam wordt begraven nadat alle voorziene studies konden uitgevoerd worden. Een periode van uitstel van enkele weken, maanden of zelfs jaren kan dus liggen tussen het schenken van het lichaam en de teraardebestelling. Behoudens uitdrukkelijke vraag van de familie brengt het ziekenhuis de nabestaanden niet op de hoogte van dag en uur van de teraardebestelling, maar deelt enkel mee waar het stoffelijk overschot rust. Sommige ziekenhuizen zijn bereid om de kosten van de begrafenis gedeeltelijk of volledig voor hun rekening te nemen.

Philippe Allard

© Vivat.be 2020