Welke premies voor mijn dak?

De Vlaamse overheid heeft de strijd aangebonden met energieverslindende woningen. Tegen 2020 moet het tij gekeerd worden. Particulieren kunnen daarom genieten van een waaier aan financiële tegemoetkomingen. Zorg er vooral voor dat je dak geen warmte lekt.


Het isolatieniveau van ons woningbestand laat nog te wensen over. Nog te veel woningen hebben ramen met enkel glas. Dak-, muur- of vloerisolatie ontbreken vaak volledig. Tegen 2020 moeten de energieprestaties van de bestaande woningen substantieel worden verbeterd. Dat is alvast de ultieme opzet van het Energierenovatieprogramma 2020. Hierin legt de overheid de nadruk op de belangrijkste maatregel voor energiezuinig bouwen of wonen: het aanbrengen van thermische isolatie. Daken of zoldervloeren verdienen de meeste aandacht. Andere prioriteiten zijn het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsglas en verouderde verwarmingsinstallaties door condensatieketels.

Indien je een woning wenst te verhuren of verkopen, moet je bovendien een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Dit certificaat quoteert de woning op energiezuinigheid en speelt een rol in de uiteindelijke verkoop- of huurprijs.

 

In Vlaanderen kan je via vijf kanalen premies en voordelen voor energiebesparende investeringen aanvragen: de Vlaamse overheid, de fiscus de netbeheerder, de gemeente en de Provincie. De meeste premies zijn bovendien cumuleerbaar, wat de investeringskosten aanzienlijk drukt.

DE VLAAMSE DAKISOLATIEPREMIE
Wie in de loop van 2010 minstens 40 m2 van het dak of de zoldervloer van zijn bestaande woning of flat goed tot zeer goed isoleert (RD-waarde minstens 3m²K/W), kan van de Vlaamse overheid een premie van 500 euro krijgen. Alleen facturen die dateren van 1 januari 2010 of later, worden in aanmerking genomen. Je mag de dakisolatie zelf plaatsen of laten plaatsen door een geregistreerde aannemer. In dat geval kan de premie oplopen tot 1000 euro.

ISOLATIEPREMIE VAN DE NETBEHEERDERS
De Vlaamse netbeheerders zijn verplicht energiebesparing te stimuleren, onder andere door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen, onder meer voor dakisolatie. Als de netbeheerder u op basis van uw premieaanvraag dakisolatie 2010 een premie toekent, zal de Vlaamse overheid automatisch een aanvullende premie uitbetalen zonder dat je daarvoor een extra aanvraag hoeft in te dienen.


BELASTINGVERMINDERING VOOR DAKISOLATIE
De federale overheid kent een fiscale premie toe voor het aanbrengen van dakisolatie. Voor particuliere investeringen bedraagt de belastingvermindering 40% van het gespendeerde budget bedrag (met een plafond van 2770 euro). De premie is geldig bij nieuwbouw en renovatie, zolang de werken aan een geregistreerde aannemer worden toevertrouwd.

OP WELKE PREMIES HEB IK RECHT?
Naast de hoger vernoemde toelagen zijn er ook premies te verkrijgen bij gemeentebesturen of provincies. Om precies te weten waarop je recht hebt, bestaan er handige subsidiemodules waar je aan de hand van je postcode een volledig overzicht kan opvragen van premies waarop jij aanspraak kan maken.

Surf naar de website

www.energiesparen.be
of
www.premiezoeker.be
om de subsidiemodules te raadplegen.

Voor meer details kan je de brochure van Vlaamse overheid "
Premies voor energiebesparing in Vlaanderen (2010)
" downloaden.
 

© Vivat.be 2020