Renovatiepremies in Brussel


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent premies toe voor het renoveren van een woning in functie van de gemeente en het inkomen van de eigenaar.

   


Brussel hanteert andere premies dan Vlaanderen of Wallonië. In de hoofdstad worden toelagen berekend op basis van gemeente en inkomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen eigendommen binnen en buiten de zogenoemde Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie. De RVOHR-zone omvat een aanzienlijk deel van Brussel Stad en de verouderde wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Evere, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

Eigenaars van te renoveren woningen gelegen binnen de RVOHR-zone maken aanspraak op een premie ongeacht hun inkomen. Buiten deze zone is dat enkel het geval voor eigenaars met een jaarinkomen onder de 60.000 euro. Er zit wat rek op deze marge naargelang de leeftijd van de eigenaar en het aantal personen ten laste.

Om van de Brusselse subsidie te kunnen genieten, dient de eigenaar-bewoner het betreffende pand te bewonen (domicilieadres) of er nog voor het eind van de werken in te trekken. Het pand mag ook niet verkocht of verhuurd worden gedurende de vijf jaren na de renovatiewerken. De eigenaar moet er ook voor zorgen dat zijn woning in regel is met de verplichtingen van de Huisvestingscode.

Opgelet: huisbazen (eigenaars niet-bewoners) komen enkel in aanmerking als het huurbeheer aan een Sociaal verhuurkantoor (SVK) wordt toevertrouwd.

De werken dienen binnen de 2 jaar voltooid te worden. De volgende renovatiewerken komen in aanmerking, voor zover het een pand ouder dan 30 jaar betreft: stabiliteit van het gebouw, dak, behandeling tegen vocht en huiszwam, verluchting, gas en elektriciteit, thermische en geluidsisolatie, bouwschil (gevel, ramen en deuren), verwarming en sanitair, binnenhuisinrichting (bepleistering, wanden, deuren; trappen; toegang voor personen met een handicap), regenwatertanks en verbetering van de binnenruimten van de huizenblokken.

 


Voor eigenaars die het pand niet bewonen bedraagt de steun 80% van het totaalbudget. Voor eigenaars die het pand zelf bewonen (ongeacht de ligging) bedraagt de steun 70%, als ze over een jaarinkomen van minder dan 30.000 euro beschikken. Voor wie zich buiten de RVOHR-zone bevindt en over een inkomen onder de 60.000 euro beschikt, ligt de limiet op 30%. Binnen de RVOHR-zone krijgt deze inkomenscategorie 40% van het renovatiebudget terugbetaald. Voor woningen gelegen binnen een zone waar een wijkcontract loopt bedraagt de toelage 70% voor inkomens onder de 30.000 euro, 50% voor inkomens onder de 60.000 euro en 40% voor inkomens hoger dan 60.000 euro.

Voor meer info:

www.primes-renovation.be


Info-Habitat
Sint-Gorikshallen
Sint-Goriksplein 1
1000 Brussel
02.512.86.19
van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18u, op zaterdag van 14 tot 17u

De Stadswinkel
www.curbain.be


Foto: iStockPhoto


 

© Vivat.be 2020