Kringloop behoedzaam met huishoudapparaten


Kringloopcentra bezorgen afgedankt huisraad een tweede leven. Elektrische en elektronische toestellen vergen extra aandacht voor ze terug kunnen worden aangeboden. Kringloopcentra bedachten daarom de Revisie-garantie.
 

De kringloopsector levert een waardevolle bijdrage aan het beperken van onze afvalberg. Afdankertjes zijn vaak niet versleten genoeg om ze te vernietigen. Ze worden natuurlijk pas terug voor hergebruik aangeboden na keuring en een eventuele onderhoudsbeurt. In het geval van elektronica is zo'n inspectie minder voor de hand liggend dan voor kleding of meubels. Daarom doen kringloopcentra hiervoor een beroep op het gespecialiseerde team van het Revisie-hergebruikcentrum.

Na inzameling belanden de toestellen op de werkbanken van gecertificeerde herstellers. Zij scheiden het kaf van het koren. Apparaten die niet 'levensvatbaar' worden geacht, krijgen een milieuvriendelijke eindbestemming. De herbruikbare worden grondig nagekeken op hun correcte werking en hun veiligheid. Dit gebeurt aan de hand van opgelegde procedurevoorschriften. Indien opportuun worden herstellingen uitgevoerd.

Enkel de toestellen die met glans de behandeling ondergaan krijgen het Revisie-label. En maar goed ook voor de kringloopklant. Die geniet vervolgens van een garantie op zijn aankoop.

Meer info:

www.revisie.be

www.kringloop.net

 

© Vivat.be 2020