Kangoeroewonen: één wordt twee, oud weer nieuw

"Wie niet kapitaalkrachtig is, moet slim zijn". Meer dan ooit vinden door schaarste van bouwgrond gekwelde jonge gezinnen onderdak bij te groot behuisde ouderen van dagen. In tijden van toenemende vergrijzing is 'kangoeroewonen' niet alleen relevant qua besteding, het sorteert ook sociale cohesie en slaat bruggen tussen generaties, aldus de duurzame bouwers van Young Budget Home team.


Het oude(rlijke) huis niet verlaten

De herschikking van oude(rlijke) huizen, het is een herkenbaar begrip. Eens de kinderen het huis uit zijn, is de woning van oma en/of opa plots te groot geworden. De grootouders nemen vervolgens genoegen met een bescheidenere leefruimte, die ze herinrichten naar de behoeften van bejaarde bewoners. In de vrijgekomen ruimte neemt een dochter of zoon intrek met haar of zijn kroost.

De definitie van kangoeroewonen gehanteerd door de Vlaamse regering weerspiegelt dit nogal clichématig: "Het betreft een woonformule waarbij een oudere of een ouder koppel het gelijkvloers van een woning betrekt. Een jong gezin bewoont de andere verdieping(en). Indien er een familiale band tussen de gezinnen bestaat, noemt men deze woonvorm 'duplexwonen'."
 

Young Budget Homes

Voor wie de kwelling van het bemachtigen van betaalbare bouwgrond liever aan zich laat voorbij gaan, vormen de ouderen van dagen een niet te versmaden alternatieve bouwmarkt. Circa 2030 zal een derde van de Vlaamse huizen in handen zijn van 65-plussers!  Maar ook zonder familieband kan de kangoeroeformule werken, aldus bouwpromotoren Young Budget Homes, die ze - naar Scandinavisch model - voor een breder publiek ziet voorbestemd.

Volgens YBH is de formule evengoed relevant voor oudere mensen die langer actief en zelfstandig wensen te blijven, als voor gezinnen van dezelfde generatie maar met uiteenlopende budgetmiddelen, als personen met een handicap op zoek naar een semi-autonome woonoplossing enz.
 

Win-win…

In bredere zin is er dus sprake van kangoeroewonen als een eigendom in twee aparte woonruimtes wordt opgedeeld en dit resulteert in een win-win situatie voor de zij-aan-zij-wonende gezinnen. Die genieten van elkaars nabijheid en steun zonder elkaar te overrompelen. De privacy van beide gezinnen wordt gevrijwaard (twee aparte woonhuizen onder één dak, elk met eigen ingangen), maar tegelijk heerst ook de geruststelling dat er altijd wel iemand in de buurt is, als er hulp nodig is.

Als bewoner van een kangoeroewoning kies je zelf hoe je het samen/apart wonen gaat organiseren. Je laat hierbij best de afspraken vastleggen in een schriftelijke, contractuele regeling. Je kan een bestaande woning verbouwen of een nieuwe woning bouwen, werken met een huurovereenkomst en/of met een dienstenovereenkomst. Of de oorspronkelijke bewoner kan de bijkomende bewoners gratis laten inwonen (genotsrecht).
 

…voor jong en oud

Oudere personen die hun huis herinrichten naar de behoeften van hun oude dag en die van een jonger echtpaar zien hun sociale contacten sterk toenemen, voelen zich een stuk veiliger en verjagen het schrikbeeld van voorspoedige plaatsing in een tehuis.

Voor jonge gezinnen biedt kangoeroewonen de mogelijkheid een eigen, modern nestje te bouwen op gratis bouwgrond en toch nog voldoende financiële ademruimte voor andere zaken te behouden. De kangoeroewoning komt tegemoet aan de moderne woontendensen, laat toe om ergens levenslang te wonen en kan betere btw-tarieven opleveren (situatie-afhankelijk).

Meer info:
De expertise van

Young Budget Homes
spitst zich naast kangoeroewonen ook toe op andere vormen van win-win woningen ('projectpooling', 'koppelnesten'...) en duurzaam bouwen (passiefhuizen...). 

De
term ‘kangoeroewoning’ werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord
. En er wordt gewerkt aan een nieuw woon- en zorgdecreet. Dat moet kangoeroewonen stimuleren en zoveel mogelijk praktische en wettelijke hinderpalen opruimen. Voor het kangoeroewonen op zich zijn er geen subsidies of premies voorzien in Vlaanderen.

beeldmateriaal: www.ybh.be

© Vivat.be 2020