Het koudefront: tips van de verzekeraars

In ons land kan het kwik tijdens de wintermaanden onder de -5 graden dalen. Een temperatuur die kan volstaan om schade toe te brengen aan waterleidingen, kraantjes of zelfs machines en ketels. Daarom brengt de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) een aantal preventietips in herinnering. Wie op ski-
of zonvakantie vertrekt, een tweede verblijfplaats of een studentenkot leeg achterlaat neemt best enkele maatregelen.

De waterleidingen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor vriestemperaturen

Schade aan waterleidinginstallaties komt vooral voor bij plotse vriestemperaturen van -5° Celsius of lager, maar ook bij langdurige perioden van matige vorst.

Vooral installaties met stilstaand water of zeer weinig verbruik zijn kwetsbaar. Bewoners en eigenaars van weekendhuisjes of tweede verblijfplaatsen waar tijdens de winter geen waterverbruik is, doen er goed aan hun binneninstallatie helemaal te ledigen of voor voldoende verwarming te zorgen, zoals de verzekeringscontracten trouwens voorschrijven.

Een aantal maatregelen is van bij het aanleggen van de waterleidingen aangewezen. Zo is het aanbevolen om kraantjes aan te brengen om de installatie desnoods leeg te laten lopen. Het wordt daarentegen ten zeerste afgeraden van leidingen buitenshuis, door buitenmuren of langs plaatsen die aan de koude zijn blootgesteld te laten lopen. De doe-het-zelvers moeten ervoor zorgen dat de leidingen die ze kiezen een geschikte diameter hebben.


Beschermingsmaatregelen

Behalve op de plaatsen waar een verluchting strikt noodzakelijk is, dient men tegen de winter de keldergaten te dichten en de isolering van waterleidingen en watermeters te controleren, de radiatoren open te draaien in de vertrekken die weinig gebruikt worden en waar desnoods gezorgd moet worden voor een verwarming met hulptoestellen. Waterleidingen naar een kraantje aan de gevel, of naar tuinen, garages en bergplaatsen moeten voor de eerste vorst afgesloten worden. Zo nodig is het mogelijk om de leidingen te beschermen met een elektrische bedrading die aan de leidingen zelf bevestigd wordt en waarborgt dat zij niet zullen vastvriezen. Daar waar het mogelijk is, kan men het bevriezen ook voorkomen door het water constant te laten doorstromen. Het is ook gevaarlijk om kratten drank te laten staan in plaatsen die niet verwarmd worden: de flessen zouden kunnen springen, en hun inhoud kan schade aanrichten.

Men doet er overigens goed aan te bedenken dat niet alleen de waterleidingen gevoelig zijn voor de vorst: ook de stookolieleidingen kunnen schade ondervinden bij de vorming van paraffine, die de oorzaak kan zijn van het stilvallen van de verwarming, met alle mogelijke schade van dien: het kan dus nodig zijn ook deze leidingen te beveiligen of additieven aan de brandstof toe te voegen.


Voorzichtigheid is geboden bij de dooi en het ontdooien

Wanneer een leiding vastgevroren is, doet men er goed aan ze geleidelijk te ontdooien met de nodige zorg voor de materialen en voor het vermijden van brandgevaar : het aanvoeren van warme lucht of damp houdt als dusdanig geen bijzondere risico's in, maar het gebruik van een soldeerlamp kan wel degelijk gevaarlijk zijn.

Na een periode van strenge vorst is het goed, om bij de dooi extra te letten op mogelijke lekken : het is dan raadzaam om de staat van het dak na te gaan en de zolders, kelders en andere onbewoonde vertrekken te inspecteren, waar een klein lek grote gevolgen zou kunnen hebben, gewoon omdat het niet op tijd is opgemerkt.

Bij de dooi is het uiteraard ook veiliger om de stalactieten af te breken, die tijdens de vorstdagen zouden zijn gevormd.

Wij merken verder op, dat behalve voor wat verband houdt met ontwerp- en constructiefouten, de huurder dezelfde zorg moet dragen voor het gebouw dat hij bewoont, als een voorzichtige eigenaar. Bij twijfel zorgt de huurder er het best voor dat hij een schriftelijk bewijs heeft van het feit dat hij de aandacht van de eigenaar gevestigd heeft op een mogelijk gevaar. Speciale regels zijn van toepassing voor mede-eigendom.


Jiri Pragman

© Vivat.be 2020