Haal de zon in huis, steek een premie op zak

Zonnepanelen en zonneboilers maken stilaan deel uit van het vaste arsenaal van de nieuwbouw. Naarmate de technologie zich ontwikkelt en de keuze aan producten toeneemt, dalen de kostprijzen. Maar de drempel blijft hoog. Daarom zetten we de steunmaatregelen en premies die de instap kunnen vergemakkelijken hier op een rijtje.Vlaanderen kent ruw geschat 1.000 uren volle zon per jaar. Het zou jammer zijn dat energiepotentieel niet te benutten. Te meer daar de zon niet alleen voor elektriciteit zorgt, maar ook voor warmte. Naast zonnepanelen doen ook zonneboilers (warmwatervoorraad verbonden aan zonnecollectoren) het steeds beter in de nieuwbouw en renovatie. Alles bijeen liggen er ongeveer 100.000 m2 zonnecollectoren en 3 miljoen m2 zonnepanelen op onze daken. Samen volstaan die voor de sanitaire waterbevoorrading van zo'n 25.000 gezinnen (zo'n 100.000 individuen) en de stroombehoefte van ongeveer 39.500 gezinnen (zo'n 158.000 individuen).

Het is aangeraden eerst te investeren in een degelijke isolatie en een verwarmingsinstallatie met een hoog rendement, en pas dan in PV-panelen (kort voor fotovoltaïsche zonnepanelen). De prijzen zijn de afgelopen 10 jaar gehalveerd en blijven jaarlijks gestaag met 5 à 10% zakken. Maar het blijft een dure aangelegenheid. Voor een budget van 4000 à 5000 euro installeer je 7 à 10 m2 zonnepanelen. Hiermee kan je een gemiddeld gezin gedurende 2 maanden van stroom voorzien. En in het beste geval misschien gedurende 3 maanden (lees: indien je over een goed georiënteerd en schaduwvrij dak beschikt).
 

OVERHEIDSSTEUN
De federale overheid geeft een belastingvermindering voor de plaatsing van zonnepanelen en -boilers ter waarde van 40% van je factuur. Het eerste jaar kan je maximum 3.600 euro inbrengen. Voor woningen ouder dan 5 jaar oud kan het overblijvende bedrag over de volgende drie jaren worden gespreid.

5% van de groene stroom in Vlaanderen wordt opgewekt met fotovoltaïsche zonnepanelen. De Vlaamse overheid beloont particulieren hiervoor met groenestroomcertificaten. 1000 kWh opgewekte elektriciteit levert 1 certificaat op. Die kan je vervolgens bij je netbeheerder inruilen tegen 350 euro (voorheen 450 euro). Inruilen kan gedurende een periode van 20 jaar na ingebruikname.

Het dient vermeld dat groenestroomcertificaten nog enkel van toepassing zijn op woningen met voldoende dakisolatie. Warmtelekkende daken zijn immers de achillespees van thermisch verantwoorde huisvesting en daarmee het grootste zorgenkind van de beleidsmakers.

Daartegenover staat een nakende administratieve versoepeling: de plaatsing van zonnepanelen en -boilers op een hellend dak zal binnenkort overal vrij zijn van stedenbouwkundige vergunning (decreet gestemd in de zomer van 2010 maar nog niet van kracht op moment van publicatie).

OVERIGE STEUN
Heel wat gemeenten, provincies en netbeheerders geven ook nog een extra premie voor de plaatsing van zonnepanelen en -boilers. Om na te gaan welke premies er in je gemeente of provincie van toepassing zijn, kan je gebruikmaken van de subsidiemodule op de website

Energiesparen
of
Premiezoeker
.


Meer informatie :

 • Een overzicht van alle tegemoetkomingen voor energiezuinige investeringen op
  www.energiesparen.be
 • Voor meer details kan je de brochure van Vlaamse overheid "
  Premies voor energiebesparing in Vlaanderen (2010)
  " downloaden.
 • De VREG heeft een website voor (toekomstige) eigenaars van zonnepanelen:
  www.vreg.be/zonnepanelen


foto: iStockphoto

© Vivat.be 2020