De vastgoedmakelaar

Vóór 1993 kon iedereen zich zomaar de titel van vastgoedmakelaar toe-eigenen. Dit maakte mistoestanden mogelijk, waar de klanten, maar ook de eerlijke vastgoedmakelaars het slachtoffer van werden. Sindsdien is de titel beschermd. Daarnaast worden ook de activiteiten van deze zelfstandige gecontroleerd.Een vastgoedmakelaar is iemand die de rol van tussenpersoon uitoefent bij de verkoop, aankoop, uitwisseling, verhuur of afstand van onroerende goederen, rechten op onroerende goederen of handelsfondsen. De vastgoedmakelaar kan tevens activiteiten van beheerder van onroerende goederen of rechten uitoefenen of ook het syndicischap van onroerende goederen in mede-eigendom waarnemen.

Vermits het een zelfstandige activiteit betreft (in hoofd- of bijberoep) geldt dat een persoon die als werknemer voor een makelaarskantoor werkt geen vastgoedmakelaar is. Personen die enkel hun familiepatrimonium, het patrimonium waarvan ze mede-eigenaar zijn of het patrimonium van de vennootschap waarvan ze aandeelhouder of vennoot zijn beheren, worden evenmin beschouwd als vastgoedmakelaars.

De toekomstige vastgoedmakelaar moet erkend worden door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en dit op basis van zijn ervaring (vóór 1993) of diploma. Daarna moet hij een stage volgen.

De vastgoedmakelaars moeten zich houden aan een plichtenleer, die onder meer stipuleert dat ze contracten moeten gebruiken die "duidelijk en ondubbelzinnig" opgesteld zijn en verplicht zijn het ereloon schriftelijk vast te leggen... De plichtenleer herinnert er ook aan dat de vastgoedmakelaar moet handelen als een "goede huisvader".

In geval dat een vastgoedmakelaar in gebreke blijft, kan men klacht indienen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, die onder meer als taak heeft de strijd aan te binden met de illegale uitoefening van het beroep en het ongeoorloofde dragen van de titel van vastgoedmakelaar, maar ook de taak heeft vastgoedmakelaars die de plichtenleer niet respecteren of overtreden te sanctioneren.

De website van het BIV
biedt een schat aan informatie en stelt je eveneens in staat in de lijst met erkende vastgoedmakelaars een zoekopdracht uit te voeren op basis van persoonsnaam, naam van het agentschap, plaats of lidnummer.

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Luxemburgstraat 16 B - 1000 Brussel
Tel. 02.505.38.50 (van 9 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u) - fax 02.503.42.23
E-mail :
ombudsman@ipi.be


© Vivat.be 2020