De nieuwe renovatiepremie is eenvoudiger en voordeliger. Ontdek waarom

Heb je bouw- of renovatieplannen maar stel je ze maar uit o.w.v. het hoge kostenplaatje? De kans is groot dat je kunt rekenen op financiële steun van de Vlaamse Overheid in de vorm van de nieuwe, overkoepelende renovatiepremie. Benieuwd? In dit artikel kom je er alles over te weten.

Premie voor renovatiewerken té complex? Nu niet meer!

Tot voor kort was het een vrij complex proces om een premie aan te vragen voor verbouwings- of renovatiewerken. Er bestond nl. zowel een renovatiepremie als een verbeteringspremie. Beide premies werden op 1 februari 2019 samengevoegd tot een overkoepelende renovatiepremie, door sommigen beter gekend onder de noemer "Vlaamse renovatiepremie".

4 soorten renovatiepremies eindelijk verenigd

Om een beroep te kunnen doen op de Vlaamse renovatiepremie moeten je verbouwingswerken vallen onder 1 van de volgende 4 categorieën:

 

Dakwerken

Zowel de renovatie van een (verouderd) dak als de aanleg van een nieuw plat of hellend dak komen in aanmerking voor de overkoepelende renovatiepremie. Onder dakwerken wordt verstaan:

 • Verwijderen en vervangen van bestaande dakstructuren
 • Renoveren en/of vervangen van het onderdak
 • Aanleg van een overzetdak (enkel in het geval van een asbestvrije dakbedekking!)
 • Plaatsen, herstellen en vervangen van dakgoten Dakbehandelingen tegen huisschimmel, insecten, algen en andere groene aanslagen
 • Installatie en vervanging van dakramen, dakkapellen, lichtkoepels en lichtkokers
 • Dak- en zolderisolatie (uitsluitend wanneer de aanvraag samen met de aanvraag voor het verwijderen en vervangen van de bestaande dakstructuren wordt ingediend) 
 • Aanleg van een groendak

Verandadaken en afdaken vallen niet onder de renovatiepremie.

 

Buitenschrijnwerk

Onder de term buitenschrijnwerk wordt al het buitenraam- en deurwerk in de gevels verstaan. Dakramen behoren echter niet tot deze categorie. Voor de volgende werkzaamheden aan je buitenschrijnwerk kom je in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie:

 • Plaatsen en afwerken van rolluiken aan de binnen- en buitenkant (enkel wanneer je tijdens deze werken ook nieuwe ramen en/of buitendeuren plaatst)
 • Verwijderen en vervangen van bestaand raam- en buitendeurwerk afgewerkt met glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m²K

 

Bouwschil

Onder bouwschil verstaan we het geheel van structurele elementen van een woning. Het gaat hier om funderingen, draagvloeren, dragende en niet-dragende muren en vaste trappen aan de binnenkant van de woning. Alle afbraak-, behandelings- en vervangingswerken aan eender welke van deze elementen komen in aanmerking voor de overkoepelende renovatiepremie.

Opgepast: voor renovatiewerken aan plafonds, vloer- of wandtegels en vloerbekleding kan je geen aanvraag indienen voor de premie.

 

Technische installaties

Technische installaties die in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie zijn elektrische installaties, sanitaire installaties en de centrale verwarming.

Elektrische installaties

Wanneer je je elektrisch circuit volledig of gedeeltelijk laat vervangen, kan je rekenen op een tegemoetkoming van de Overheid. Elektrische huishoudapparaten en domotica vallen niet onder deze regeling tenzij ze bijdragen aan de werking van de centrale verwarming.

Sanitaire installaties

Voor de vernieuwing en/of aanvulling op je sanitaire installaties kan je rekenen op een premie. Het gaat hier wel om maximaal één douche, één ligbad, twee lavabo's en één wc (als die er nog niet is). Bijbehorende installatieonderdelen, zoals leidingen en kraanwerk komen evenzeer in aanmerking. Let wel, luxe sanitaire installaties, zoals bubbelbaden, stoomdouches, extra toiletten, warmtepompen en thermische zonnepanelen komen niet in aanmerking.

Centrale verwarming

Mogelijkheid tot premie-aanvraag:

 • Plaatsen van een hoogrendementsketel en alle bijbehorende installatieonderdelen
 • Plaatsen van centrale verwarming met warmwaterdistributie met het oog op vloerverwarming
 • Uitbreken, verwijderen en neutraliseren van de mazouttank op voorwaarde dat dit door een aannemer gebeurt en samengaat met de installatie van een nieuwe centrale verwarming.
 • Plaatsen van rook- en/of CO-melders

Geen mogelijkheid tot premie-aanvraag:

 • Onderhoud- en herstellingswerken aan de centrale verwarming
 • Plaatsen van kachels en individueel werkende verwarmingstoestellen
 • Elektrische verwarming
 • Alternatieve verwarmingssystemen, zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen etc.

 

Overkoepelende renovatiepremie voordeliger?

Terwijl de toegekende verbouwingspremies voor het ontstaan van de overkoepelende renovatiepremie beduidend lager lagen, kan je nu rekenen op een premie die 20 of 30 procent van het totaal van de goedgekeurde facturen bedraagt.

© Vivat.be 2020