Al aan een groene lening gedacht?

Wie van plan is deze zomer energiebesparende verbouwingen uit te voeren, maar hiervoor een beetje krap bij kas zit, kan een aanvraag indienen voor een groene lening.

 


Wil u uw huis energievriendelijker maken, of zonnepanelen installeren?D e banken hebben een aantal nieuwe kredietformules om tegemoet te komen aan dit soort milieubesparende ingrepen aan de woning. Zo willen ze hun steentje bijdragen aan het promoten van energiebesparing.

Net als bij een gewone lening varieert de rentevoet van een groene lening ook naargelang de looptijd en het bedrag dat ontleend werd.

Uitzondering op deze regel is Fortis, die voor het ‘Energiekrediet’ met een vaste interest van 6,40 % werkt. Hiervoor hebben ze, samen met Livios, de website

www.energiekrediet.be
in het leven geroepen, waar u alle info vindt omtrent energiezuinig verbouwen.

Bij KBC worden er een aantal voorwaarden gesteld, alvorens u uw ‘groene lening’ mag afsluiten. Minstens de helft van de financiering der verbouwingen moet namelijk betrekking hebben op volgende maatregelen:

-de installatie van een zonneboiler;
-de plaatsing van zonnecelpanelen;
-de plaatsing van een warmtepomp of andere systemen voor geothermische energieopwekking;
-de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling;
-de plaatsing van hoogrendementsbeglazing;
-de isolatie van daken;
-de uitvoering van een energieaudit van uw woning

Meer info op:

https://www.kbc.be/IPA/D9e01/~N/~KBC/~BZKCO85/-BZKCO73/BZKCO7A/~-BZKJTHQ

Dexia biedt voor energiebesparende verbouwingen de ‘ecokrediet woning’ aan. Werken die hiervoor in aanmerking komen zijn:
• nieuwe ramen met dubbele beglazing of nieuwe deuren plaatsen;
• de verwarmingsinstallatie vervangen;
• thermostatische kranen plaatsen;
• een boiler plaatsen;
• isolatiemateriaal aankopen en/of plaatsen;
• een systeem plaatsen dat zonne-energie gebruikt voor de verwarming, de verwarming van water of de productie van elektrische energie.

Meer info over voorwaarden en mogelijkheden op

http://www.dexia.be/nl/particulier/borrow/forahouse/homeloan/ecocredithouse.htm

Hiernaast doet ook de overheid een extra inspanning om de energiebesparende verbouwer een hart onder de riem te steken.

Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 krijgt namelijk ieder natuurlijk persoon die een lening afsluit om energiebesparende uitgaven te doen een interestbonificatie van 1,5 % (onder de vorm van een interestvermindering).

Daarnaast krijgt hij een belastingvermindering van 40 % op de resterende betaalde interesten.

http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/Broch_BelastVermindEnergie2008.pdf

© Vivat.be 2020