Hoe verklein ik mijn ecologische voetafdruk?

Vroeger bespaarden we vooral om onze eigen portemonnee te ontzien, maar tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat we ook onze impact op het milieu moeten verkleinen, omdat we door te consuminderen misschien wel eens de planeet zouden kunnen redden. Maar hoe pakken we dit aan in de praktijk? 


De wereldbevolking blijft stijgen, de natuurlijke energiebronnen blijven slinken...en de consumptiedrang van de westerse mens weegt te zwaar op onze planeet. In versneld tempo is er tegenwoordig echter een bewustzijn over deze problematiek aan het ontwaken. Een uitdrukking die je vaak hoort is de ‘ecologische voetafdruk’. Dit is de impact die jij als persoon hebt op het milieu, door al wat je consumeert. 

Om hieraan iets te veranderen hoef je geen drastische ingrepen te doen: Een kleine aanpassing op de volgende gebieden maakt al een wereld van verschil: 

1. Beperk je waterverbruik: Water wordt schaarser door de opwarming van het klimaat en de stijging van de wereldbevolking. Denk eraan dat, wanneer je één keer het toilet doorspoelt, je evenveel water verbruikt als iemand in een ontwikkelingsland op een hele dag verbruikt met koken, zich wassen én drinken! Leg een baksteen in het reservoir van het toilet. Wanneer je vaker een douche neemt in plaats van een bad, en ook nog eens een spaardouchekop installeert, maak je ook een verschil. 

2. Wees zuiniger met energie: De fossiele brandstoffen raken stilaan op, en de uitstoot van broeikasgassen vernietigt het milieu. Schaf de ‘waakstand’ op uw elektrische toestellen af, denk eens na over de installatie van zonnepanelen, laat geen licht onnodig branden. 

3. Eet minder vlees en koop lokale seizoensproducten: intensieve veeteelt is erg vervuilend voor het milieu, want ze veroorzaakt 18 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen. Een groot deel van de akkerbouw dient momenteel als veevoeder, en wordt intensief bemest en met pesticiden bewerkt. Er wordt massaal ontbost ten voordele van akkers (voor veevoer) en weidegrond. Minder veeteelt maakt dus plaats vrij voor (bio-)landbouw voor menselijke consumptie. Aankopen bij lokale boeren betekent minder transport, en dus minder uitstoot van broeikasgassen. 

4. recuceer uw afval: denk na over te vermijden verpakkingen, gebruik herbruikbare shoppingtassen, breng bruikbare spullen naar de kringloopwinkel... dit niveau van ecologisch bewustzijn  is ideaal om uw impact op het milieu aan te pakken met enkele eenvoudige gedragsveranderingen. 

5. Denk na over vervoer: het merendeel van de gezinnen heeft meer dan één wagen, en neemt zelden het openbaar vervoer. Nochtans is in Europa de transportsector de numero uno inzake vervuiling. Neem dus wat vaker bus of trein, of, nog beter: de fiets. Koop een compacte wagen en onderhoud hem regelmatig. Gebruik geen airco, dit verhoogt het verbruik met 17 tot 30 procent. 

Ellen Wielandt

 

 

© Vivat.be 2020