Het huwelijk, een weddenschap?

Na het lezen van de laatste statistieken van het NIS, zou je het bijna gaan geloven ook! In 2003 telde men voor elke vier huwelijken tevens drie echtscheidingen! Een kleine troost voor de liefhebbers van een mooie plechtigheid en mensen die blijven vasthouden aan dit instituut : het aantal huwelijken is op zich gestabiliseerd en loopt dus niet terug.

 


De recentste statistieken van het NIS bevestigen de hausse op het vlak van echtscheidingen sinds 2000 in België. Dit fenomeen manifesteert zich in de drie gewesten van ons land, al heeft de toename van echtscheidingen 2001 afgewacht om te hernemen. Het aantal echtscheidingen is gestegen van 26.748 in 1997 tot 31.373 in 2003.

Maar opdat er echtscheidingen mogelijk zouden zijn, moeten er natuurlijk nog steeds huwelijken voltrokken worden! In vergelijking met het jaar 1997, waarin er 47.759 huwelijken voltrokken werden, blijft het jaar 2003 met 41.805 eerder een "mager" jaar. De cijfers liggen nochtans hoger dan in 2002 (40.434 huwelijken).

In 2003 telde men voor elke vier huwelijken eveneens drie echtscheidingen. In het Brussels Gewest is het aantal echtscheidingen (5.0) zelfs hoger dan het aantal huwelijken (5.302). Men moet evenwel opmerken dat de echtscheidingen van mensen die in België wonen, maar in het buitenland huwden, steeds in Brussel geregistreerd worden, wat voor een zekere vertekening zorgt. De echtscheidingen van mensen die in België huwden worden immers steeds geregistreerd in de registers van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond.

Daartegenover staat ook dat Brussel erg actief bleef op huwelijksgebied. In Brussel telde men in 2003 namelijk 5,34 huwelijken en 5,67 echtscheidingen per 1000 inwoners. In Vlaanderen en Wallonië lagen deze percentages een stuk lager met ongeveer 4 huwelijken en 2,8 echtscheidingen per 1000 inwoners.


Philippe Allard

 

© Vivat.be 2020