Wat zijn uw criteria voor de keuze van een winkel of een product?

Sinds 2021 bestudeert verschileden associatie hoe consumenten hun producten en winkels kiezen. Volgens de studie van 2008 staan nabijheid en ethische criteria centraal in de bezorgdheid van de consumenten.

Arbeidsomstandigheden, eerlijke handel, respect voor het milieu en nabijheid zijn doorslaggevende factoren bij de keuze van een winkel, terwijl de prijs het belangrijkste criterium blijft bij de keuze van een product, vooral in tijden van crisis. 

De keuze van een voedingsmiddel


Hoewel de prijs nog steeds het belangrijkste criterium is bij de keuze van een voedingsmiddel, zijn de andere genoemde criteria geëvolueerd: de intrinsieke kwaliteit van de producten (versheid) en de voorwaarden voor toegang tot de producten (nabijheid, parkeergelegenheid).

De consument wil weten wat hij eet, en doet dat aan de hand van naar behoren gecertificeerde informatie. Ethische criteria worden steeds belangrijker. Deze ethische criteria (eerbiediging van de arbeidsvoorwaarden, het welzijn van dieren, het milieu en eerlijke handel) bevestigen hun belangstelling, ook al blijft het aanbod beperkt en wordt de consument vaak onvoldoende geïnformeerd over de oorsprong en het ethische karakter van de te koop aangeboden produkten.

De keuze van een levensmiddelenwinkel

Bij de keuze van een levensmiddelenwinkel spelen vier essentiële elementen een rol: nabijheid, prijs, verscheidenheid en versheid van de produkten. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is nabijheid het doorslaggevende criterium geworden bij de keuze van een eetgelegenheid. Dit is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat het aanbod van merken steeds meer op elkaar gaat lijken. Dit is ongetwijfeld de reden waarom de consument kiest voor een winkel met een ruime keuze aan veilige, lekkere en kwaliteitsproducten, gezien de nabijheid, de verscheidenheid, de versheid en de gelijke prijs. Verrassend genoeg geldt dit ook voor de winkelinrichting van supermarkt. Een aangenaam en gastvrij etablissement zou de consument immers kunnen verleiden.

De keuze van een niet-voedingsproduct

De prijs/kwaliteitsverhouding is het belangrijkste element bij de keuze van een non-food produkt. Anderzijds zijn degelijkheid, veiligheid, variëteit en merkvertrouwen elementen van differentiatie.

Ethische criteria (respect voor arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel), die reeds in 2005 bestonden bij de aankoop van voedingsproducten, worden belangrijk bij de keuze van non-foodproducten.

De keuze van een non-food winkel

3 essentiële elementen: nabijheid, prijs en kwaliteit bepalen de keuze van de consument. Maar wanneer deze criteria als gelijkwaardig worden beschouwd, kiest de consument voor een winkel die kwaliteitsproducten aanbiedt (solide en veilig) en een gevarieerd en milieuvriendelijk assortiment voorstelt.

De belangstelling voor ethische producten neemt toe, hoewel enerzijds het aanbod beperkt blijft en anderzijds de consumenten vinden dat zij onvoldoende garanties krijgen in termen van etikettering of claims. Een daarvan is het criterium "respect voor het milieu", dat in de ogen van de consument een noodzaak aan het worden is. Sommige detailhandelaren hebben dit begrepen en gaan de concurrentie aan met groene, biologische, ecologische of milieuvriendelijke producten.
Helaas gaan achter deze beweringen nog te vaak verklaringen schuil die niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

In 2022 is er een groeiende belangstelling voor ethische criteria. Eens te meer blijken zij kansen te bieden voor klantenwerving en merkpositionering. Respect voor het milieu wordt in de ogen van de consument van essentieel belang.

De consumenten letten ook meer op de (voedsel)veiligheid en de kwaliteit van de producten. Zij nemen niet langer genoegen met claims op de verpakking. Helaas staan zij steeds wantrouwiger tegenover etiketten en beweringen van producenten en zijn zij geneigd dergelijke informatie te verwerpen.

In deze tijden van crisis is de perceptie van een lage prijs een fundamenteel element in de keuze van de consument.

© Vivat.be 2020