DO voor Dummy's

Het dossier 'DO voor Dummy's' geeft in een notendop aan wat de belangrijkste ideeën zijn achter Duurzame Ontwikkeling. Het is geen uitgebreide gids, maar een beknopte gids van 10 pagina's waarin een basis wordt gelegd voor je kennis over Duurzame Ontwikkeling.

'DO voor Dummy's' is een initiatief van Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO), dat tracht een kritische en progressieve invulling te geven aan Duurzame Ontwikkeling. Het VODO bestaat uit een twintigtal ngo's uit de Noord/Zuid beweging, de milieu- en vredesbeweging en ook een aantal sociaal-culturele organisaties. VODO streeft naar een breder maatschappelijk debat over Duurzame Ontwikkeling en een kadere voor gezamenlijke initiatieven en beleidswerk.


In het dossier komen de volgende kwesties aan bod. Hoe creëren we welvaart in de toekomst, via welke productie en consumptiepatronen? Hoe verdelen we die welvaart? En hoe creëren we een model dat de landen in het Zuiden ook de mogelijkheid geeft zich endogeen te ontwikkelen? Hoe zien we de verhouding tussen productie- en consumptiestromen, rechtvaardige verdeling en het ecosysteem? Welke inhoud geven we voortaan aan begrippen als 'vooruitgang', 'ontwikkeling', 'welvaart', 'welzijn'? Welke strategieën en middelen kunnen we gebruiken om ons model om te buigen?

Download het dossier
op de website van VODO

 

© Vivat.be 2020